Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr hab.

  Jarosław Kaba

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 10

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 355 32

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Edmund Kaca

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Kacperska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 431 14

  W 1995 uzyskała dyplom magistra inżyniera ekonomii w zakresie ekonomiki rolnictwa na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW oraz ukończyła Równoległe Studium Pedagogiczne na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. W 1997 ukończyła Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego przy Kolegium Gospodarki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marzena Kacprzak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 71

  Wykształcenie Doktor nauk ekonomicznych w zakresie

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Kamil Kacprzak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 94

  czytaj więcej
 • +48 22 59 310 62

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Danuta Kaczorek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Kaczorowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 601 393 762

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Kaczyńska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 22 59 322 19

  Małgorzata Kaczyńska urodziła się w 1978 roku w Warszawie. W 1997 roku rozpoczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Oddziale Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodniczego. W 2002 roku obroniła pracę dyplomową pod tytułem: „Rewaloryzacja i adaptacja

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Kajak-Siemaszko

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 70

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Mohamed Hazem Kalaji

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 664 943 484

  Działalność naukowa Zainteresowania naukowe Fluorescencja chlorofilu oraz bioenergetyka i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego - ocena obu faz fotosyntezy, zależnej i niezależnej od fotosyntetycznie aktywnej radiacji, oparta na pomiarze głównych parametrów wymiany gazowej,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Marek Kalenik

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 56

  dr hab. inż. Marek Kalenik dzieciństwo i wczesną młodość spędził na podlaskiej wsi. Jest absolwentem Technikum Melioracji Wodnych w Białymstoku (1984-1989) i Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie (1990-1995). Studia

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Agnieszka Kaleta

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 22

  Zainteresowania naukowe: przenoszenie ciepła i masy w układach rozproszonych a zwłaszcza w warstwach porowatych, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie produktów rolniczych, zagadnienia związane z jakością

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Kaleta

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Tadeusz Kaleta

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 70

  W 1972 roku rozpocząłem studia na Wydziale Zootechnicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Tytuł magistra zdobyłem w 1977 roku. Następnie odbywałem studia doktoranckie, które w 1982 roku zakończyłem zdobyciem tytułu doktora nauk rolniczych. Pracę habilitacyjną ukończyłem w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Stanisław Kalinowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. M.Górskiego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Aleksandra Karolina Kalińska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Stanisław Kalisz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  375 22

  Stanisław Kalisz doktor inż. nauk rolniczych w zakresie technologii żywnoœści i żywienia. Studia inżynierskie, magisterskie i doktorat w zakresie technologii żywnośœci i żywienia ukończyłem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Po uzyskaniu tytułu doktora w 2011 roku

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Kalwas-Śliwińska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Kałuża

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 24

  czytaj więcej
 • dr

  Maciej Kamaszewski

  Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  +48 22 59 366 45

  Studia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW ukończył w 2004 roku uzyskując dyplom mgr biologii, specjalność biologiczne podstawy ochrony środowiska. W 2006 roku skończył także studia na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, na kierunku ogrodnictwo uzyskując

  czytaj więcej
 • mgr

  Anna Kamińska

  Zastępca kwestora - Zastępcy Kwestora

  czytaj więcej
 • +48 22 59 382 25

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Kamińska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  1) Imię i nazwisko: dr Beata Kamińska 2) Miejsce zatrudnienia i stanowisko: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii, Zakład Chemii Organicznej, asystent z dr 3) Przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wyższej (wydział) lub instytutu,

  czytaj więcej
 • lic.

  Małgorzata Kamińska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Anna Kamińska-Dwórznicka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 69

  Anna Kamińska-Dwórznicka,dr inż.,adiunkt od maja 2005 pracownik katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydziału Nauk o Żywności, SGGW OSIĄGNIĘCIA Granty i stypendia Grant promotorski : Ruch masy w materiale odwadnianym poddanym procesowi zamrażania i

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jan Kamiński

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 37

  Studia wyższe: Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku ukończyłem w 1994 r. Tytuł magistra inżyniera uzyskałem w 1994 r. na podstawie pracy dyplomowej pt. "Projekt ciągnikowego, zawieszanego rozsiewacza nawozów mineralnych" wykonanej pod kierunkiem

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Zbigniew Kamiński

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Pszczelnictwa

  +48 22 59 366 53/ 600126447

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marta Kamionek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 22

  Spektrum badawcze koncentruje się wokół takich zagadnień jak: 1. Biologia i ekologia nicieni owadobójczych oraz dynamiki układu owad żywicielski - nicień owadobójczy - bakteria entomopatogeniczna 2. Metody stosowania nicieni owadobójczych jako czynnika ograniczajšcego

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Agnieszka Kampka

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 348 01

  Doktor habilitowany socjologii (2015, UKSW), doktorat (2009, UKSW).Magister polonistyki (2000, KUL) i historii sztuki (2003, KUL). Rozprawa doktorska: Perswazja w języku polityki. Na przykładzie exposés premierów III RP i debat nad programem rządu (promotor: prof. dr hab. Aniela Dylus)

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Franciszek Kampka

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 348 11

  Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW. Rzecznik Dyscyplinarny Dziekan Wydziału Nauk Społecznych w latach 2008-2016. Socjolog, teolog, etyk. W latach 1989-2001 pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, pełniąc m.in. funkcję dyrektora Instytutu Socjologii i prorektora ds.

  czytaj więcej
 • Slawomir Kanabus

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • Szymon Kanafa

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Grażyna Kania

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • Anna Kaniewska-Skoczylas

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Aleksandra Kanigowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  371 13

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Kapińska
  +48 22 59 355 48

  czytaj więcej
 • Elżbieta Kaproń

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Dziekanat Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  +48 22 59 370 07

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Lech Kaproń

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 66

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Justyna Karabowicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  360 45

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Zbigniew Michał Karaczun

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 61

  Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun jest profesorem w Katedrze Ochrony Œrodowiska SGGW w Warszawie. W ramach pracy naukowej Zbigniew Karaczun prowadzi badania w zakresie zarzšdzania œrodowiskowego, polityki zrównoważonego rozwoju, europeizacji polityki ekologicznej Polski oraz oddziaływania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Agnieszka Karczmarczyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 82

  Wykształcenie 2003 r. Doktor inżynier, nauki rolnicze, dyscyplina: kształtowanie środowiska, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie 1998 r. Magister inżynier, dyscyplina: inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria wodno-melioracyjna, Wydział Melioracji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Anna Karczmarek

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Ignacy Kardel

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 12

  Wykształcenie: -2001: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska uzyskany w Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska -1993: tytuł magistra inżyniera z zakresu Inżynierii Środowiska uzyskany w Szkoła

  czytaj więcej
 • dr

  Wojciech Karlik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 601 847 565

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Magdalena Karolak
  225 93 133 0

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Sabina Karp

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  +48 603 958 398

  czytaj więcej
 • prof. dr

  Stanisław Karpiński

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 72

  Stanisław Karpiński – biotechnolog, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, były wiceminister nauki, działacz opozycji w PRL. W czasie studiów na Akademii Rolniczej w Poznaniu, działał we władzach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, brał udział w organizacji strajku

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Andrzej Karpio

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • dr

  Krzysztof Karpio

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 87

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Karsznia

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 43

  Krzysztof Karsznia pochodzi z Wrocławia. Z wykształcenia jest geodetą. Po ukończeniu Technikum Geodezyjnego im. K.Weigla rozpoczął studia wyższe na kierunku Geodezja i Kartografia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W lutym 1998 roku uzyskał tytuł inżyniera, a po obronie w 1999 r. pracy pt.

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marek Karwański

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 666 844 948

  czytaj więcej
 • +48 502 079 169

  Inspektor Ochrony Danych

  czytaj więcej
 • Zbigniew Karwat

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Waldemar Karwowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 73

  Wykształcenie: Doktor Nauk Matematycznych: Politechnika Warszawska, Instytut Matematyki; 1989. Magister inżynier Podstawowych Problemów Techniki specjalność Matematyka Stosowana Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej;

  czytaj więcej
 • inż.

  Krzysztof Karyłowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 68

  Inż., SGGW w Warszawie 1992r., melioracje

  czytaj więcej
 • Michalina Kaska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Violetta Kaska

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Robert Kasprzak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bożena Kaszak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 67

  Urodziłam się 04.05.1955 roku w Warszawie. W roku 1974 zostałam przyjęta w poczet studentów Wydziału Weterynaryjnego SGGW w Warszawie, który to wydział ukończyłam w 1979 uzyskując tytuł lekarza weterynarii. W październiku 1979 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w ramach

  czytaj więcej
 • Ilona Kaszak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Kautz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • mgr

  Jolanta Kawczyńska

  Radca prawny - Zespół Radców Prawnych

  czytaj więcej
 • dr

  Helena Kazieko

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • dr

  Lucyna Kazieko

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Renata Kazimierczak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  +48 22 59 370 35

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Kaznowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 23

  czytaj więcej
 • Ewa Kazubek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ivan Kernytskyy

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  Politechnika Lwowska

  czytaj więcej
 • Paulina Keszycka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  506 41 552 1

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Barbara Kędzia
  +48 22 59 312 71

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Wojciech Kędziora

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Adam Kiczko

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dariusz Kiczuk

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marek Kieliszek

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Kiełkiewicz-Szaniawska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  +48 22 59 321 42

  Absolwentka Wydziału Biologii, Uniwersytet Warszawski; 1981 - stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa; 2003 - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – entomologii stosowanej. Obecnie - profesor nadzwyczajny SGGW w Katedrze Entomologii Stosowanej,

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Kiersnowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Jarosław Kikulski

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  +48 22 59 381 29

  czytaj więcej
 • Małgorzata Kilarska

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  +48 22 59 380 13

  czytaj więcej
 • dr

  Kinga Kimic

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 22 59 322 08

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Kiraga

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • mgr

  Jan Kiryjow

  Dyrektor wydawnictwa - Wydawnictwo SGGW

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 665 146 713

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Kisielińska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 46

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii w specjalności ekonometria, statystyka, metody ilościowe w ekonomii - (2009) SGGW, Wydział Nauk Ekonomicznych Doktor nauk ekonomicznych -(1998 r.) SGGW, Wydział Ekonomiczno – Rolniczy Magister inżynier elektronik - (1979 r.)

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jerzy Kita

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Małgorzata Kitlitz

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Kizerwetter-Świda

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Klatka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Małgorzata Kleniewska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 32

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Anna M. Klepacka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Bogdan Klepacki

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 342 46

  Urodził się 14.08.1953 r. w Klepaczach (Podlasie). Technikum Rolnicze ukończył w Czartajewie (1972), studia w latach 1972–1977 na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie. Praca w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych, obecnie Katedrze Ekonomiki i Organizacji

  czytaj więcej
 • dr

  Daniel Klich

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Katarzyna Kliczkowska-Klarowicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 59

  Asystent w Zakładzie Patomorfologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, w którym prowadzona jest zarówno działalność dydaktyczna jak i usługowa. Szczególnie interesuje mnie diagnostyka mikroskopowa chorób koni, psów i kotów. Pasja: konie i jeździectwo,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Krzysztof Klimaszewski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 31

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Monika Kloch

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 18

  W 2002 roku ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od stycznia 2003 roku pracuję w katedrze Fizyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prowadzę badania naukowe nad kanałami jonowymi. Głównym (ale nie jedynym) obiektem moich

  czytaj więcej
 • Marta Kloch

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Maciej Klockiewicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 49

  adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii (lekarz weterynarii, dr n.

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jacek Klonowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 39

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 310 35

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Klusek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bronisław Kłapeć

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 382 37

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Waldemar Kłobuszewski

  Kierownik działu/biura - Dział Gospodarczy Nr 3

  +48 22 59 311 90

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Kłoczko-Gajewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 430 36

  Wykształcenie: doktor nauk ekonomicznych Główne zainteresowania badawcze: rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów

  czytaj więcej
 • dr

  Teresa Kłosińska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 48

  Wykształcenie: doktor nauk leœnych, magister biologii Tematyka badań naukowych: struktura makroskopowa, mikroskopowa oraz skład chemiczny drewna; wpływ uszkodzeń odzwierzęcych na rozwój drzew i jakośœć pozyskiwanego drewna Osiągnięcia: około 80 publikacji naukowych; udział

  czytaj więcej
 • dr

  Daria Kłosińska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 12

  Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii. Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie ukończyłam w 2000 roku. 5 lat póŸniej obroniłam doktorat, którego temat brzmi "Morfogeneza żył serca myszy i szczura w rozwoju płodowym oraz ich topografia u osobników dorosłych". Od 2005 roku

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Dorota Kmieć

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  225 93 402 9

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Paweł Kobus

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 18

  Ukończył w 1995 r. Wydział Rolniczy SGGW, stopień doktora uzyskał w 2001 r. na Wydziale Rolniczym SGGW. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu statystyki i ekonometrii. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na ocenie ryzyka w produkcji rolniczej i zastosowaniach

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Koch

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  325 61

  czytaj więcej
 • dr

  Marek Kociński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • Grzegorz Koczan

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Koczoń

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 16

  magister chemii - 1993 - Uniwersytet Warszawski doktor nauk rolniczych - 1998 SGGW habilitacja - 2010 SGGW Zainteresowania naukowe: - spektroskopia FT-IR - konserwanty żywności - napoje alkoholowe - analiza

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Eugeniusz Koda

  Dziekan

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 18

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Krystyna Kołakowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Kołnierzak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  366 15

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Edward Kołodziejski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 604 968 499

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Aleksandra Kołota

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  593 7 1 2 6

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Danuta Kołożyn-Krajewska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Dorota Komorowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 10

  Ukończyła Technikum Przemysłu Spożywczego w Raciążu. Następnie podjęła studia w SGGW na Wydziale Zootechnicznym, a po ich ukończeniu rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym Wydziale. W 1995 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki. Od 1994 roku

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Marek Kondras

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 15

  Wykształcenie: • 2003; doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie • 1997; magister inżynier rolnictwa, (specjalność ochrona środowiska rolniczego), Wydział Rolniczy SGGW w Warszawie • Przebieg kariery zawodowej: • 2008– adiunkt, Szkoła Główna

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Kondraszuk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 21

  W 1974 roku ukończyłem XI L.O. im Mikołaja Reja w Warszawie i rozpocząłem studia na Wydziale Matematyki i Informatyki U.W. w Warszawie, które ukończyłem w 1979 roku. Rozpocząłem drugi fakultet na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, który ukończyłem w 1982 roku. W czerwcu tego samego

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agata Konecka

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Szczepan Kopec

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Elżbieta Kopestyńska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  czytaj więcej
 • Łukasz Kopiasz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 29

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grażyna Korc

  Kierownik DS - Zespół DS-5

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marian Korc

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Małgorzata Kornatowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  375 45

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dariusz Korpetta
  +48 602 281 047

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Korpysz

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 07

  czytaj więcej
 • mgr

  Maciej Korycki

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Dziekanat Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  370 05

  czytaj więcej
 • dr

  Aleksandra Korzeniewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • mgr

  Krystyna Korzeniewska

  Kierownik DS - DS-9

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Renata Korzyńska-Nowak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 77

  czytaj więcej
 • mgr

  Wanda Kos

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr

  Olga Kosakowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Ewa Kosel

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  +48 22 59 380 21

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Kosiacka-Beck

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Kosicka-Gębska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Edyta Maria Kosieradzka

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  59 34 7 8 2

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Iwona Kosieradzka

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  +48 22 59 366 66

  Wykształcenie, stopnie naukowe: - 1973-1977 – Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie - 1977-1983 – studia na Wydziale Zootechnicznym SGGW - 23. 04.1983 – magister inżynier zootechnik. Praca magisterska wykonana pod kierunkiem prof. Wojciecha Empla, w

  czytaj więcej
 • dr

  Mariusz Kosieradzki

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 534 240 704

  Doktor nauk rolniczych, absolwent Podyplomowego Studium Socjologii Wsi. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Aktualnie starszy wykładowca w Zakładzie Komunikacji Społecznej Katedry Socjologii. Prowadzę wykłady m.in. z Socjologii mediów, PR, Komunikacji społecznej, Technik

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Elżbieta Kosiorek
  313 -3 2

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Zofia Kosiorek

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  Wydział Nauk o Żywności

  Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  +48 22 59 375 10

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Antoni Marek Kosmala

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 22 59 321 93

  czytaj więcej
 • mgr

  Daria Kosmala

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Krzysztof Kostyra

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 33

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Eliza Kostyra

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Grzegorz Koszela

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Tadeusz Kośla

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 14

  WYKSZTAŁCENIE: Uczelnia Wydział Rok magister SGGW Zootechniczny 1971 doktor SGGW Zootechniczny 1978 doktor hab.Uniwersytet w Lipsku Med.Wet. 1988 tytuł Profesora 1996 stanowisko prof. zw.

  czytaj więcej
 • Anna Kot

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 57

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marek Daniel Koter

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 506 358 368

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jolanta Kotlarska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • 310 52

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Kowal

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa - Wydział

  czytaj więcej
 • Barbara Kowal

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Iwona Kowalczuk

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 35

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Kowalczyk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Wojciech Kowalczyk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • inż.

  Dorota Kowalewska

  Kierownik działu/biura - Dział Płac i Stypendiów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Weronika Kowalik

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • Beata Kowalkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Kowalska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 12

  1992 - 1997 Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność – chemia nieorganiczna i analityczna 1997 - 2003 Studia doktoranckie na Wydziale Chemii, School of Biomedical and Life Sciences, University of Surrey w Guildford w Anglii 2004 - 2007 asystent

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Hanna Kowalska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 65

  Zainteresowania naukowe w technologii i inżynierii żywności: - odwadnianie osmotyczne i suszenie surowców roślinnych - projektowanie zakładów przemysłu spożywczego - eksploatacja maszyn i urządzeń 1992 - w ramach programu TEMPUS 3 miesięczny staż w Unité de Rechearche

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Iwona Kowalska
  +48 22 59 341 85

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jolanta Kowalska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 79

  W roku 1993 podjęłam studia na Wydziale Technologii Żywnoœci SGGW w Warszawie, które ukończyłam w 1998 roku po złożeniu i obronie pracy magisterskiej pt. „Wpływ powlekania na właœciwoœci sorpcyjne napoju kakaowego w proszku”, wykonanej w Katedrze Inżynierii Żywnoœci i

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Izabela Kowalska

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Kowalska

  Kierownik działu/biura - Biuro Współpracy Międzynarodowej

  +48 22 59 313 13

  Kierownik Biura- Biuro Współpracy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Grzegorz Kowaluk

  Prodziekan ds. dydaktyki na kierunku meblarstwo

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 46

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Barbara Kowrygo

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marcin Kozak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  Studia na Wydziale Rolniczym SGGW ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku.W 2002 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską przy tym samym wydziale, by w 2008 roku uzyskać tamże (również z wyróżnieniem) stopień dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Sylwester Kozak
  +48 22 59 342 49

  Wykształcenie: Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska, 2004 r. Magister ekonomii w zakresie finansów – Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska, 1994 r. Praca zawodowa: od 1998 Narodowy Bank Polski, Departament Systemu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Paweł Kozakiewicz

  Prodziekan ds. nauki i rozwoju

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 47

  Główne zainteresowania naukowe: - właściwości i zastosowanie drewna egzotycznego; - drewno jako materiał inżynierski, nowoczesne metody badania drewna, a w szczególności defektoskopia ultradźwiękowa, rentgenowska tomografia komputerowa, akustyka; - identyfikacja drewna zabytkowego

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Zofia Kozarska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ryszard Kozera

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • dr

  Edmund Kozieł

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 57

  WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE od 1.02.2017 – adiunkt w Katedrze Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii; od 02.2016 – asystent w Katedrze Botaniki, Wydział Rolnictwa i Biologii; 2016 - doktor nauk bilogicznych w dyscyplinie biologia, specjalności:

  czytaj więcej
 • inż.

  Anna Kozikowska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  34 54 4, 34 618

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Adam Kozioł

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 76

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Kozioł-Kaczorek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 47

  Stopień doktora uzyskałam w 2006 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Uczestniczę w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów ilościowych (statystyka, ekonometria, matematyka finansowa, inżynieria finansowa, teoria grafów). Moja

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Mariola Kozłowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 14

  Od 2002 do chwili obecnej - nauczyciel akademicki, pracownik naukowy, Wydział Nauk o Żywności, SGGW, Warszawa, Polska. 2004 - doktor nauk farmaceutycznych, Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska. 2000 - 1998 - asystent w laboratorium chemicznym, Szpital MSWiA, Warszawa, Polska. 1998 -

  czytaj więcej
 • 22 59 31 3 50

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Kozłowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Lucyna Kozłowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 17

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marek Kozłowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  +48 22 59 321 34

  1971 - 1977 studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Leśnym, tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Od 1977 w Katedrze Entomologii Stosowanej na stanowisku od asystenta po profesora nadzwyczajnego (obecnie). 1981 roku doktorat z wyróżnieniem „Zachowania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Daniel Kózka
  +48 22 59 314 90

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jakub Kraciuk

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 340 01

  Ukończył w 1986 roku Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW AR Stopień doktora uzyskał w 1997 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie Stopień dr hab. otrzymał w 2011 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewa Krajewska

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • 358 09

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Adam Krajewski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 56

  Absolwent Wydz. Leśnego SGGW w Warszawie w 1977, doktorat w 1988, prace badawcze i konserwatorskie w: Polska 1977 -dzisiaj, Finlandia 1980, Estonia 1984, Egipt 1996, Wietnam 1996, praca w SGGW w Warszawie na Wydz. technologi Drewna od 1996, habilitacja 2001, profesor tytularny 2009, ostatnie

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Adam Krajewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Krzysztof Krajewski

  Dziekan

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 53

  czytaj więcej
 • Łukasz Krajewski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Katarzyna Krajnik

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 225 93 108 9

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Urszula Krasuska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 29

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Karolina Kraśniewska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Dagny Krauze-Gryz

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  +48 22 59 381 45

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ryszard Krawczyk
  +48 22 59 355 57

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Krawczyk

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Monika Krawiec

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Krzysztof Krępski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • Ewa Krokwa

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 356 96

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 311 38

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Magdalena Król

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • mgr

  Piotr Król

  Kierownik działu - Centrum Informatyczne

  355 45

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Patryk Maciej Król

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  533 27 698 1

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maria Królak

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dorota Królewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Królikowski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 32

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jeremi Królikowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 604 966 973

  dyplom mgr inż.arch. na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej-1968, doktor nauk rolniczych - SGGW w Warszawie-1999, habilitacja w dziedzinie nauk technicznych - Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej - 2007, profesor nzw. SGGW od 2008. Badania w zakresie fenomenologii przestrzeni

  czytaj więcej
 • Krzysztof Królikowski

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  375 72

  czytaj więcej
 • dr

  Bogusława Jolanta Kruczkowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Michał Kruk

  Prodziekan ds. dydaktyki studiów stacjonarnych

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marcin Krukowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 77

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Jan Krupa

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 22 59 373 44

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Krupa

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  +48 22 59 321 04

  czytaj więcej
 • Artur Krupa

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jolanta Krusiec

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 18

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Bartosz Kruszewski

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  593 75 20

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Krzysztof Krygier

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 25

  prof. zwyczajny w zakresie technologii żywności i żywienia, były Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Żywności SGGW, specjalista z zakresu nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej; członek wielu polskich i międzynarodowych organizacji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Sławomir Krzosek

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 33

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Krzosek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  362 36

  czytaj więcej
 • mgr

  Agnieszka Krzyczkowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 35

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Katarzyna Krzykawska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Zygmunt Krzywosz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 46

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Krystyna Krzyżanowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  czytaj więcej
 • dr

  Zofia Krzyżanowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • inż.

  Antoni Krzyżanowski

  Kierownik działu/biura - Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia

  czytaj więcej
 • lic.

  Paweł Robert Książka

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Księżniak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  Magister

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Małgorzata Maria Kubiak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  694 10 726 0

  czytaj więcej
 • dr

  Bartłomiej Kubica

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Kubrak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Janusz Kubrak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 75

  czytaj więcej
 • Anna Kucharek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. M.Górskiego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Kornelia Kucharska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Paulina Kucharzewska-Siembieda

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Kucińska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  Pracownik Katedry Agronomii od 13.10. 1993 r. - Obrona pracy doktorskiej w dniu 25.11.1998 r. „Wpływ zróżnicowanego nawożenia organicznego i azotem na plonowanie buraka cukrowego, pszenicy i jęczmienia w płodozmianie trójpolowym” - Zatrudniona na stanowisku adiunkta z dniem

  czytaj więcej
 • Agata Kucko

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Beata Kuczyńska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 40

  Absolwentka Wydziału Zootechniki SGGW oraz podyplomowych studiów na Wydziale Chemii UW w zakresie zastosowań chemii w ochronie środowiska oraz na Wydziale Nauk o Żywności SGGW i Wydziale Farmacji WUM w zakresie zastosowania nowoczesnych instrumentalnych metod analitycznych w badaniach

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 310 82

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Wojciech Paweł Kukuła

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Kula

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 732 916 139

  czytaj więcej
 • Mariusz Kulesza

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • Klaudia Kulik

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • dr

  Marek Kulka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • 356 90

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Kunowska-Slósarz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 37

  - ukończyła XLLO im. Stefana Żeromskiego w Warszawie - absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW - studia doktoranckie przy WNZ SGGW – 1998-2002 - doktorat (obrona w 2002r) – Porównanie przebiegu rui u kóz stymulowanych różnymi metodami” – promotor prof. Dr hab. J. Morstin - od

  czytaj więcej
 • Barbara Kupcewicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydziałowa Stacja Doświadczalna im. prof. M.Górskiego

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Adam Kupczyk

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maria Kupczyk
  +48 22 59 386 31

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marta Kupczyńska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 04

  1972 – 1978: studia na kierunku weterynaria, SGGW, Warszawa od 01.10.1978 do obecnie – zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego w Katedrze Nauk Morfologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 05.10.1985: doktor nauk weterynaryjnych (dysertacja pt. Unaczynienie

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Kurek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  22 59 3 6 5 47

  czytaj więcej
 • dr

  Jarosław Kurek

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  +48 505 482 708

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marcin Kurek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  +48 22 59 370 78

  2015–2016 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, studia podyplomowe z zakresu Systemów informatycznych, aplikacji i bazy danych 2013–2015 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji – doktor nauk rolniczych;

  czytaj więcej
 • dr

  Wojciech Kurek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 64

  WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE • studia magisterskie – na Wydziale Leśnym SGGW (1976-1981) • doktorat – na Wydziale Leśnym SGGW (1988); temat pracy doktorskiej „Aktywność elektrofizjologiczna w regionie kambialnym izolowanych wycinków pnia Pinus silvestris

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grzegorz Kurzawski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 225 93 44

  Wykształcenie • 1992 Mgr inż., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, melioracje wodne Dydaktyka • Ochrona środowiska • Rekultywacja terenów zdegradowanych • Gospodarka odpadowa • Gleboznawstwo i rekultywacja • Unieszkodliwianie i zagospodarowanie

  czytaj więcej
 • 356 95

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Joanna Kushnir

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Kamil Kuszewski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Agnieszka Kuśmierz

  Kierownik działu/biura - Zespół Radców Prawnych

  czytaj więcej
 • dr

  Marta Kutwin

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • +48 22 59 313 03

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Kuźnicka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 502 532 731

  Doktor nauk zootechnicznych nadany w 18 III 1991 r. W Uczelni zatrudniony od 1.05.1983 w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz. Pracę doktorską wykonała pod kierunkiem prof.dr hab. S. Jankowskiego z zakresu użytkowości mięsnej owiec. Jednocześnie od 1986 roku prowadziła badania dotyczące

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wojciech Kwasowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 09

  Wykształcenie: • 1999 – dr inż Wydział Rolnictwa i Biologii (doktor nauk w dziedzinie rolnictwa, specjalność agronomia) • 1990 – mgr, Wydział Rolnictwa i Biologii (rolnictwo) Przebieg kariery zawodowej: • 2001– adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Kwinta

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 70

  Zainteresowania naukowe: Metabolizm związków azotu u roślin uprawnych - badanie funkcji enzymów metabolizmu azotu u roślin, głównie dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), syntetazy glutaminy (GS) oraz syntazy glutaminianowej (GOGAT), badanie mechanizmów regulacji ich aktywności,

  czytaj więcej