Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • czytaj więcej
 • Artur Jablonski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 311 86

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Lilianna Jabłońska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

  +40 22 593 20 20

  Profesor Nauk Ekonomicznych, dr habilitowany; Zatrudnienie – SGGW, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Samodzielna Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa; Problematyka badań – makro- i mikroekonomika ogrodnictwa, w szczególności sektora

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Emilia Olga Jabłońska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Konrad Jabłoński

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Jachowicz
  +48 22 59 311 44

  czytaj więcej
 • 355 60

  czytaj więcej
 • mgr

  Anna Jackowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  376 71

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Jackowska-Tracz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  +48 22 59 360 73

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Beata Jackowska-Zduniak

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Jaczewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Jadczuk-Tobjasz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  +48 22 59 320 84

  Przebieg kariery naukowej: - Stopień doktora: 1980, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW - Stopień doktora habilitowanego: 1995, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW - Tytuł profesora nauk rolniczych: 2002, Wydział

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Jadwiszczok
  389 03 , 3 55 50

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Michal Jaglewicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Sławomir Roman Jakieła

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Jakubczyk

  Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 63

  Wykształcenie/Zatrudnienie 2013 - dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, specjalności: inżynieria żywności 2006- staż naukowy, National Taiwan University, Graduate Institute of Food Science and Technology, Taipei, Taiwan, 4 miesiące 2004- staż

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Irmina Jakubczyk

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Inżynierii Produkcji

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Dziekanat Wydział Inżynierii Produkcji

  345 00

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Zdzisław Jakubowski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Jałosińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • dr

  Ewa Jałowiecka

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 355 19

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Jałowiecki

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 85

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Iwona Janakowska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sławomir Janakowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 69

  WYKSZTAłCENIE i ZATRUDNIENIE 1983-1988 studia na Wydziale Rolniczym, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1988 praca magisterska na Wydziale Rolniczym SGGW, od 1988 pracownik w Katedrze Botaniki Wydziału Rolniczego SGGW, 1991-1998 asystent w Katedrze Botaniki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Monika Janaszek-Mańkowska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 23

  Wykształcenie dodatkowe: Warsztaty "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" przeznaczone dla pracowników jednostek naukowych, poświęcone zarządzaniu badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników badań, organizowane przez Fundację „Nowe Media” (warsztaty Finansowane przez Europejski

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Jancewicz

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  +48 22 59 381 43

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Janeczko

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 382 35

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Emilia Janeczko

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Maria Janicka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 09

  Adiunkt w Katedrze Agronomii, Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW Wykształcenie 1981 magister inżynier rolnictwa, Wydział Rolniczy SGGW, temat pracy magisterskiej: "Wpływ wielkości liścia flagowego i jego aktywności fotosyntetycznej na plon ziarniaków trzydziestu odmian owsa", praca

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Oliwia Janik

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr hab. inż.

  Emilia Janiszewska-Turak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 66

  Emilia Janiszewska-Turak z wykształcenia inżynier chemiczny i procesowy w zakresie inżynierii przetwórstwa żywności. Absolwentka Wydziału Nauki o Żywności, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od XII 2008 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk o Żywności w Katedrze

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Michał Jank
  +48 22 59 360 39

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Urszula Jankiewicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 58

  Wykształcenie: stopień doktora - 2000 r. Doktor Nauk Biologicznych, Wydział Rolnictwa SGGW studia doktoranckie: 1996-2000 specjalizacja Agrobiologia przy Wydziale Rolnictwa SGGW stopień mgr inż. rolnictwa 1996 r., specjalnoœć biotechnologia, SGGW Wydział Rolnictwa Odbyte kursy

  czytaj więcej
 • Wioletta Jankowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  +48 22 59 350 06

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Jankowska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 34

  ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE Budowa, właściwości i zastosowanie drewna (w szczególności drewna egzotycznego) Identyfikacja drewna współczesnego, archeologicznego - w tym węgli drzewnych Ocena jakości tarcicy budowlano-konstrukcyjnej DZIAŁALNOŚĆ Adiunkt na Wydziale Technologii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Paweł Jankowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 373 12

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Monika Janowicz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 66

  1988-1994 studentka Wydziału Technologii Żywności SGGW w Warszawie Praca magisterska pod tytułem „Wpływ wybranych parametrów odwadniania osmotycznego na kinetykę suszenia konwekcyjnego jabłek” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Lenarta wykonana w Katedrze Inżynierii i

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Maciej Janowicz

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Monika Januchta-Kurmin

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr

  Olga Januszko

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 27

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Magdalena Jarecka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 15

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sławomir Jarka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  342 44

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Jarmuł-Pietraszczyk

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  +48 22 59 366 28

  magister nauk rolniczych - specjalizacja ochrona środowiska rolniczego doktor nauk rolniczych SGGW - specjalizacja entomonematologia Badania nad występowaniem nicieni i grzybów entomopatogenicznych w różnych ekosystemach, wpływ środków ochrony roślin na skąposzczety

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Edyta Jarocka

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Małgorzata Jaros

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 13

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Jakub Jarząbek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 386 14

  czytaj więcej
 • +48 22 59 355 40

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Sebastian Jarzębowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 88

  czytaj więcej
 • Jakub Jasieniak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr

  Karolina Jasińska

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Tomasz Jasiński

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 603 935 444

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Jasiulewicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Jaska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 22 59 341 61

  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomiczno - Rolniczego SGGW, obecnie adiunkt w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1995 roku za rozprawę doktorską pt. "Społeczno -

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Jasnos

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Danuta Jaworska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jerzy Jaworski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • dr

  Sławomir Jaworski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Stanisław Jaworski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • Aleksandra Jedlinska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Grzegorz Jednoralski

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Albina Jegorowa

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Jeleniewicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Izabella Jenczyk-Tołłoczko

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 48

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marta Jeruszka-Bielak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Krystyna Jeske

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jerzy Jezierski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 22 59 373 30

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jerzy Jeznach

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 59

  Wykształcenie - mgr inż. Wydział Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie, specjalizacja melioracje rolne, - dr inż. nauk technicznych Wydział Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie, specjalizacja melioracje wodne, - dr hab. inż. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie,

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Maria Jeznach

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 38

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewa Jeznacka
  +48 22 59 311 11

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marzena Jeżewska-Zychowicz

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 31

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Jędralski

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Andrzej Jędruchniewicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 33

  Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora uzyskał 2005 r. w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Działalnoœć naukowo-badawcza koncentruje się na makroekonomicznych czynnikach rozwoju gospodarczego, a w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Agata Jędrzejuk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Jodkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr

  Andrzej Jodłowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agata Jojczyk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jerzy Jonczak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 502 445 001

  czytaj więcej
 • dr

  Izabella Jońska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • Jacek Jóźwiak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 2 2 5 9 353 07

  czytaj więcej
 • dr

  Alina Jóźwikowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Monika Jurewicz

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 22 59 347 31

  doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownik zakładu Pedagogiki szkolnej z terapią. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN. Autorka licznych artykułów

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Jurka

  Prodziekan ds. dydaktyki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 501 172 077

  Piotr Kazimierz Jurka studiował na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie i w 1990 roku uzyskał tytuł lekarza weterynarii. Już w roku 1989 został zatrudniony jako asystent w Katedrze Rozrodu Zwierząt SGGW W Warszawie. W okresie od 1994 do 1996 roku odbył studia specjalizacyjne z

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Beata Just-Brochocka

  Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 19

  1975-1979 - studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 1979 - obrona pracy magisterskiej nt Badania możliwości oznaczania srebra w ściekach i wodach powierzchniowych z zastosowaniem elektrody grafitowo- pastowej. Uzyskanie tytułu magistra

  czytaj więcej
 • dr

  Ksenia Juszczak-Szelągowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 20

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Edyta Juszczuk-Kubiak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Sławomir Juszczyk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 41

  Sławomir Juszczyk, profesor zwyczajny SGGW w Warszawie. Studiował ekonomikę rolnictwa na SGGW oraz zarządzanie bankiem na SGH. Na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW jest Kierownikiem Zakładu Bankowości, Stacjonarnych Studiów Doktoranckich oraz Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bankiem

  czytaj więcej