Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • dr inż.

  Elżbieta Hać-Szymańczuk

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 60

  Pracę doktorską pt.: "Badania nad wykorzystaniem wysokich ciśnień w technologii produkcji polędwicy wieprzowej z obniżoną ilością substancji peklujących" wykonałam pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Mroczka i obroniłam przed Radą Wydziału Technologii Żywności w dniu 22.10.2004 roku,

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Halicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 41

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewelina Hallmann

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Hałkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 44

  Wykształcenie - dr nauk technicznych w dziedzinie Geodezji i Kartografii 'Ocena przydatności zdjęć lotniczych do badania wybranych zmian fizjograficznych meliorowanych dolin rzek nizinnych' Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział

  czytaj więcej
 • dr

  Mariusz Hamulczuk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 13

  Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, specjalność Agrobiznes. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2005 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dydaktyka: statystyka i ekonometria, prognozowanie i symulacje procesów gospodarczych, międzynarodowe stosunki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jadwiga Hamułka

  Prodziekan ds. dydaktyki dla kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności - studia stacjonarne oraz kierunku Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  (22 ) 593 71 12

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Monika Hanula

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Harton

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 22

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Anna Hawliczek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 81

  czytaj więcej
 • dr

  Karolina Haziak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Leszek Hejduk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 87

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Hejduk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 352 67

  czytaj więcej
 • dr

  Krzysztof Herman

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 22 59 322 25

  Krzysztof Herman, dr inż. architekt krajobrazu. Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW, nauczyciel akademicki na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. W roku akademickim 2008/2009 stypendysta Fundacji Fulbrighta na Harvard Graduade School of Design w USA. Zajmuje się tematyką

  czytaj więcej
 • Magdalena Heropolitańska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Dziekanat Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Helena Herudzińska

  Prodziekan ds. dydaktyki (kierunek socjologia)

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 347 04

  Absolwentka Studium Pracy Socjalnej i socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; stypendium naukowe w ramach programu Sokrates-Erasmus (Noordelijke Hogeschool w Holandii). Praca doktorska: "Małżeństwa mieszane Polaków z osobami z różnych kręgów

  czytaj więcej
 • dr

  Tomasz Herudziński

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 501 711 156

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydziału Nauk Społecznych (mgr socjologii, specjalność: Badanie Rynku i Opinii Publicznej) oraz Wydziału Prawa i

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Piotr Hewelke

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Edyta Hewelke

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 353 56

  Wykształcenie: Doktor nauk rolniczych - SGGW w Warszawie, Kształtowania Środowiska, 2002 Mgr inżynier - SGGW w Warszawie, Inżynieria Środowiska, 1996 Zainteresowania naukowe: ochrona i zrównoważone użytkowanie gleb organicznych, wycena dóbr nierynkowych jako podstawy waloryzacji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Monika Hoffmann

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Andrzej Hornowski

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  czytaj więcej
 • dr

  Paweł Hoser

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  +48 798 272 088

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Małgorzata Hotowy

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  czytaj więcej
 • +48 512 382 185

  czytaj więcej
 • mgr

  Dorota Hryniewicka

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  czytaj więcej