Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • mgr

  Piotr Adam Gabryjończyk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Gabryś

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  Wykształcenie •Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność geotechnika – „Charakterystyki odkształceniowe wybranych gruntów spoistych”, SGGW w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, 2014r. •Magister inżynier – „ Metodyka wyznaczania

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Leszek Gaca

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  +48 22 59 382 30

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Krzysztof Gadomski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  321 91

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Janina Gajc-Wolska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Gajda

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 40

  czytaj więcej
 • inż.

  Hanna Gajda

  Kierownik działu/biura - Biuro Rektora

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Danuta Gajewska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 370 21

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Gajewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 47

  czytaj więcej
 • +48 22 59 352 22

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marek Gajewski

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  322 50

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Zdzisław Gajewski

  Kierownik Katedry Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 22 59 361 85

  czytaj więcej
 • dr

  Krzysztof Gajowniczek

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marek Galanty

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 18

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sabina Galus

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 79

  czytaj więcej
 • mgr

  Agnieszka Gałązka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  325 67 lu b 32572

  czytaj więcej
 • inż.

  Norbert Daniel Gałka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • dr

  Marzena Ganc

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 42

  Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Wydział Nauk Ekonomicznych, Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2009. Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości i Finansów

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Magdalena Gantner

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • Monika Garbowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Kazimierz Garbulewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 25

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Garncarz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 32

  Magdalena Garncarz jest adiunktem w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, gdzie otrzymała tytuł lekarza weterynarii w roku 1999, oraz tytuł doktora nauk weterynaryjnych z dziedziny kardiologii weterynaryjnej w 2005 r. (wtedy Katedra

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Piotr Gawin

  Kierownik działu - Centrum Informatyczne

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Gawłowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 22 59 322 07

  Przebieg pracy zawodowej: 1995-1996 – własna firma projektowo-wykonawcza 1997-2001 – studia doktoranckie SGGW 2001 do dziś Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Wykształcenie: 2001 dr nauk rolniczych Wydział

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Janina Gaworska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marek Gaworski

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 83

  czytaj więcej
 • Grażyna Gawron

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  +48 22 59 350 10

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Leszek Gawron

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  czytaj więcej
 • dr

  Jakub Gawron

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 77

  II L.O. im. Jana III Sobieskiego w Legionowie, SGGW w Warszawie, Wydział Technologii Drewna - inżynier SGGW w Warszawie, Wydział Technologii Drewna - magister Politechnika Radomska, Wydział Mechaniczny - studia podyplomowe - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie. SGGW w

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Stanisław Gawroński

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 82

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Piotr Gawroński

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Tomasz Gawrysiuk

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Beata Joanna Gawryszewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 22 59 322 59

  Architekt krajobrazu, projektantka ogrodów, dziennikarz. Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Warszawskiej SGGW. Specjalizuje się w problematyce przestrzeni zamieszkiwanej oraz społecznych podstawach gospodarowania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Tomasz Gazurek

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • dr

  Jakub Gąbka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Pszczelnictwa

  +48 22 59 366 51

  Doktor Nauk Rolniczych w Zakresie Zootechniki Zakres badań: Biologia pszczół Wychów matek pszczelich Sztuczne unasienianie matek

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Gendek
  310 -2 7

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Arkadiusz Gendek

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 13

  Dyscypliny KBN: technika rolnicza Specjalności: technika leśna, maszynoznawstwo leśne, technologie prac leśnych, użytkowanie lasu Stopień naukowy: - doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: technika leśna - doktor habilitowany nauk leśnych,

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Geszprych

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  +48 22 59 322 34

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Monika Gębska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 40

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jerzy Gębski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 37

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Renata Giedych

  Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek architektura krajobrazu

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 609 722 860

  czytaj więcej
 • dr

  Marek Giełczewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Iwona Gientka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 52

  Zainteresowania naukowe: biotechnologia żywności, mikrobiologiczna biosynteza cennych żywieniowo związków (tłuszcze, polisacharydy zewnątrzkomórkowe), jakość mikrobiologiczna

  czytaj więcej
 • +48 5 04 20 1 363

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Barbara Gierulska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Gieryńska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  360 60

  czytaj więcej
 • dr

  Marta Gietler

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  22 59 32 5 74

  Wykształcenie 2012-2016: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Rolnictwa i Biologii Studia doktoranckie w dyscyplinie: agronomia Specjalność: postęp biologiczny i technologiczny w kształtowaniu zasobów środowiska Tytuł pracy doktorskiej: Analiza zmian w proteomie

  czytaj więcej
 • dr

  Sławomir Giziński

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 22 59 361 45

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Alicja Glińska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  czytaj więcej
 • Rita Glowacka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  czytaj więcej
 • Artur Gluchowski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jacek Gładecki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  225 93 528 8

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Dominika Głąbska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  +48 22 59 371 26

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jolanta Głąbska

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Robert Głogowski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 42

  1999 do chwili obecnej - zatrudniony na Wydziale Nauk o

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Szymon Głowacki

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 16

  Zainteresowania naukowe: zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, suszenie i jakość wysuszonego materiału, przygotowanie biomasy do wykorzystania na cele

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Głowacz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Biologii Środowiska Zwierząt

  czytaj więcej
 • Maria Głowińska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 65

  czytaj więcej
 • inż.

  Marek Głódź

  Kierownik sekcji - Sekcja Techniczna

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Głuchowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marzena Gnatowska

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Technologii Drewna

  Wydział Technologii Drewna

  Dziekanat Wydział Technologii Drewna

  +48 22 59 385 10

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Tomasz Gnatowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 63

  Wykształcenie 2001 dr inż., SGGW w Warszawie - kształtowanie środowiska; 1994 mgr inż., SGGW w Warszawie - inżynieria środowiska Zainteresowania naukowe: Ochrona środowiska glebowego Ocena parametrów termicznych i hydraulicznych gleb, Bilansowanie zasobów wodnych gleb torfowo

  czytaj więcej
 • Elżbieta Gniazdowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Agnieszka Gniazdowska-Piekarska

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 30

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Małgorzata Gniewosz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  376 50

  czytaj więcej
 • Magdalena Gocel

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  370 62

  czytaj więcej
 • mgr

  Ewelina Godlewska

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Michał Godlewski

  Prodziekan ds. studiów obcojęzycznych

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Golisz

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 14

  Wykształcenie: studia magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśniej SGGW w Warszawie, 1994 doktorat: dedukcyjno-probabilistyczny model konwekcyjnego suszenia warzyw cebulowych, 2003 Zainteresowania naukowe: suszarnictwo płodów rolnych, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Golke

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  696 12 877 9

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Magdalena Golonko

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Piotr Gołasa

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 340 83

  Wykształcenie 1. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa na kierunku Prawo , 2. Studium Prawa Rosyjskiego, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dariusz Gołaszewski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 31

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Barbara Gołębiewska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 28

  Od 1988 roku pracuje w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Doktorat w 2000 roku nt. Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw o zróżnicowanym poziomie towarowości. Tytuł doktora habilitowanego w 2011 roku na Wydziale Nauk

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewelina Gołębiewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Dziekanat Wydział Nauk o Zwierzętach

  365 02

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jarosław Gołębiewski

  Dziekan

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 300 3

  czytaj więcej
 • dr

  Marcin Gołębiewski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 365 34 35

  2011-2012. Studia Podyplomowe: Menadżer Innowacji, Szkoła Główna Handlowa 2006-2010. Stacjonarne studia doktoranckie – uzyskanie tytułu doktora, SGGW w Warszawie, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Zakład Hodowli Bydła Temat rozprawy doktorskiej: Porównanie efektywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 225 93 108 9

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Gondek

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  czytaj więcej
 • Renata Gorczyca

  Wydział Technologii Drewna

  Dziekanat Wydział Technologii Drewna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Wojciech Gorski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Agata Goryluk-Salmonowicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  +48 22 59 326 33

  WYKSZTAŁCENIE: 2013: Uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie Biologii, specjalizacji Mikrobiologia.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów. 2006: Uzyskanie tytułu magistra na kierunku Biotechnologia

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Gostkowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Dariusz Gozdowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 30

  Stanowisko: Adiunkt w Katedrze Biometrii Obecnie prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu zastosowań informatyki i statystyki w naukach przyrodniczych (na kierunkach studiów: rolnictwo, biologia, ogrodnictwo, technologia żywności, inżynieria ekologiczna). Zainteresowania naukowe:

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Góral-Radziszewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 72

  -2004 praca magisterska "Wstępne badana kariotypu rzekotki żabiej" -2010 praca doktorska "Analiza możliwości utrzymania zmienności genetycznej w populacjach koniowatych objętych programami Europejskimi Programami Hodowlanymi

  czytaj więcej
 • inż.

  Małgorzata Maria Górczak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • dr

  Aleksandra Górecka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 342 47

  Wykształcenie Akademia Obrony Narodowej Wydział Zarządzania i Dowodzenia Kierunek: Zarządzanie lotnictwem Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek: Zarządzanie i Marketing Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mirosława Górecka

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 502 065 228

  Wykształcenie - Doktor inżynier architekt nauk technicznych - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 1997 - Magister inżynier architekt - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 1982 Posiadane uprawnienia - Przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mirosława Górecka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 61

  1988 mgr inż. Wydział Rolniczy SGGW 1989 Podyplomowe Studium Pedagogiczne SGGW 1990 pracownik inżynieryjny w Katedrze Botaniki 1991 asystent w Katedrze Botaniki 2002 doktorat w dziedzinie Agronomii "Histogeneza korzenia rzepaku Brassica napus w warunkach infekcji matwikiem burakowym

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Emilia Górka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  505 68 639 4

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Magdalena Górnicka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Krzysztof Górnicki

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 24

  Zainteresowania naukowe: modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, zużycie energii na suszenie produktów rolniczych, jakość suszonych produktów rolniczych, zastosowania informatyki w inżynierii rolniczej, badanie i modelowanie procesu rehydratacji warzyw i

  czytaj więcej
 • +48 22 59 355 64

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Górska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  +48 22 59 341 47

  Wykształcenie: czerwiec 1999 r. - Magister matematyki z fizyką styczeń 2009 r. - Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Doświadczenie zawodowe: od 2000 r. - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Beata Górska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  adiunkt z habilitacją Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii; Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów; 29/06/2011-uzyskany stopień- doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność : mikrobiologia, "Wpływ

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Górska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Agata Górska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 15

  1990-1994 - II Liceum Ogólnokształcące im. St. Batorego w Warszawie 1994-1999 - studia magisterskie, Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski 2000-2004- studia doktoranckie, Wydział Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie 2010-2012- kierownik projektu badawczego własnego NCN pt:

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Górska-Horczyczak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Hanna Górska-Warsewicz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 314 4, 604228578

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Kamil Górski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 696 500 495

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Konrad Stanisław Górski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jarosław Górski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  +48 22 59 385 20

  czytaj więcej
 • dr

  Paweł Górski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 160 49

  1991 - Ukończony Wydział Weterynarii SGGW od 1992 - Asystent w ówczesnej Katedrze Parazytologii i Inwazjologii 1998 - Obrona pracy doktorskiej "Humoralna OdpowiedŸ Immunologiczna Psów i Myszy w Przebiegu Inwazji Uncinaria stenocephala" od 1998 - Adiunkt w Zakładzie

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Urszula Górzyńska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  340 1 3

  czytaj więcej
 • 310 6 3

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Grabowska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  +48 22 59 325 77

  Wykształcenie: Stopień magistra: 1997, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, specjalność: genetyka, hodowla i biotechnologia roślin, Stopień doktora: 2001, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, specjalność: genetyka, hodowla i

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Mikołaj Gralak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  +48 22 59 362 4945

  WYKSZTAŁCENIE: 1983 Wyższa Szkoła Rolnicza, Nitra, Czechosłowacja, Katedra Fizjologii, Morfologii i Prewencji Zwierząt Gospodarskich mgr inż. zootechniki, praca magisterska: Śtúdium obsahu mocoviny v krvnom sére vysoko a nízkoúžitkových dojníc v závislosti od fázy

  czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Gralak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 63

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Arkadiusz Gralak
  +48 22 59 310 60

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Karolina Paulina Gregorczyk-Zboroch

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • inż.

  Małgorzata Greliak

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  Wydział Nauk Społecznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  347 10

  czytaj więcej
 • dr

  Mariusz Grębowiec

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • dr

  Paweł Gręda

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  czytaj więcej
 • mgr

  Barbara Grobelna

  Wydział Technologii Drewna

  Dziekanat Wydział Technologii Drewna

  +48 22 59 385 12

  czytaj więcej
 • +48 22 59 358 00

  czytaj więcej
 • 59 35 83 1

  czytaj więcej
 • Genowefa Grochała

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Grzegorz Grodkowski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  602 86 993 6

  czytaj więcej
 • dr

  Marta Grodzik

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  +48 22 59 366 73

  czytaj więcej
 • 22 59 31 0 65

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Joanna Gromadzka-Ostrowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Żaneta Krystyna Gronowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  22 59 36 1 00

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Grontkowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 40

  1989 - mgr inż. rolnictwa Wydział Rolniczy (od 2004 r. Wydział Rolnictwa i Biologii) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 1996 - doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Wydział Ekonomiczno-Rolniczy (od 2008 r. Wydział Nauk Ekonomicznych) Szkoły Głównej Gospodarstwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Arkadiusz Gruchała

  Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  482 25 938 23 6

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Eliza Gruczyńska-Sękowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 10

  WYKSZTAŁCENIE 4.VII.2013 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia w specjalności chemia żywności; rozprawa habilitacyjna: Przeestryfikowanie enzymatyczne w wytwarzaniu i stabilizacji lipidów strukturyzowanych zero trans do zastosowań

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Anna Gruk-Jurka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Joanna Gruszczyńska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 84

  Dorobek naukowy dotyczy następujących zagadnień: - immunizacje ciążowe u owiec Określono wielkość polimorfizmu genu Ovar-DRB1 (klasa II MHC) u rasy merynos niemiecki i wrzosówka oraz wpływ niektórych alleli tego genu na masę ciała jagniąt przy urodzeniu, w 4 tygodniu życia i ich

  czytaj więcej
 • Maria Gruszecka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Kinga Gruziel

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 32

  Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno - Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 2007 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Uczestniczy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Mateusz Grygoruk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  22 59 353 09

  Doktor Nauk Technicznych w zakresie Inżynierii Wodnej (Vrije Univeristeit Brussel, Belgia) Doktor Nauk Rolniczych w zakresie Kształtowania Środowiska (SGGW w Warszawie) Magister Nauk o Ziemi w zakresie Geografii

  czytaj więcej
 • inż.

  Jadwiga Grymanowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  +48 22 59 375 06

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Alicja Grzechnik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewelina Grzegorzewicz

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  +48 22 59 380 14

  czytaj więcej
 • dr

  Emilia Grzegorzewska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 56

  Wykształcenie: 2010 - uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych 2005-2007 - Dzienne Studia Doktoranckie, SGH 2006-2007 - Podyplomowe Studium Akademii Kompetencji Dydaktycznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH II-VII 2004 - Stypendium naukowe w ramach programu Sokrates-Erasmus

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paula Grzegrzółka

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Dziekanat Wydział Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 344 99

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Grzegrzółka

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 72

  2010 - tytuł doktora nauk rolniczych, praca doktorska: Wpływ selekcji w kierunku zwiększonej masy ciała na rozwój zarodkowy przepiórki japońskiej (Coturnix

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Marek Grzelczak

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Laboratorium Komputerowe

  +48 22 59 373 52

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  Dr hab. Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk (ur. w 1967 r., w Warszawie) - doktor habilitowany nauk weterynaryjnych o specjalności fizjologia zwierząt, profesor nadzwyczajny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykształcenie - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii; 13.

  czytaj więcej
 • mgr

  Beata Grzesiak

  Kierownik sekcji - Sekcja Obsługi Nauki

  +48 2 2 5 93 1064

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wiesława Grzesińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • Malgorzata Grzesiuk-Bieniek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Marek Grześkiewicz

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 34

  Wykształcenie 1969 – 1980 – nauka w Szkole Podstawowej nr 162 im. Ignacego Domeyko w Warszawie, ul. Staffa 3/5 i nauka w XLI LO, im. Joachima Lelewela w Warszawie, ul. Siemiradzkiego 2 1982 -1987 – studia na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie, ul. Rakowiecka 26/301987 – 1988

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Urszula Grzybowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 373 32

  1. Wykształcenie: • 1990-1995 – Studia na kierunku matematyka, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski w Katowicach, magister matematyki w 1995 roku; • 1995/1996 – roczne stypendium DAAD na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu FSU w Jenie; • 1996-2000

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 606 763 606

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Andrzej Grzywacz

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Grzywacz

  czytaj więcej
 • mgr

  Urszula Grzywińska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  czytaj więcej
 • Urszula Gudanowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • Halina Gugała

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  34 56 0

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Lidia Gunerka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Pracownia Organizacji i Ekonomiki Ogrodnictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Krystyna Gutkowska

  Dziekan

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • 512 05 139 3

  czytaj więcej
 • mgr

  Kamil Guz
  310 52

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Dominika Guzek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Guzowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  731 06 839 4

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Barbara Gworek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • Marianna Gzowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej