Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • Iwona Dabrowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jarosław Dadacz

  Dyrektor techniczny - Dyrektor Techniczny

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Dadan

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 60

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Krzysztof Damaziak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • mgr

  Agnieszka Daniluk

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  225 93 568 0

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Alina Daniłowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 33

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marcin Daniun

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  517 73 424 1

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Dasiewicz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 25

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Krzysztof Dasiewicz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 34

  Pięcioletnie studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywnoœci SGGW w Warszawie ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym w 1995 roku. Pracę magisterską zatytułowaną „Wpływ składu mieszanek pomocniczych na właściwości peklowanego mięsa” wykonałem pod promotorstwem dr inż. Leonarda

  czytaj więcej
 • +48 22 59 355 51

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Norbert Dąbkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 21

  Wykształcenie 2002 - doktor, SGGW, kształtowanie środowiska 1997 - magister inżynier, SGGW, specjalność budownictwo wiejskie Zainteresowania naukowe Budownictwo ekologiczne Budownictwo z materiałów miejscowych Mieszkalnictwo Budownictwo niskoenergochłonne

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Dąbrowska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Dąbrowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Zbigniew Dąbrowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Entomologii Stosowanej

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Degórska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 26

  czytaj więcej
 • dr

  Luca Demarchi

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr

  Kourou Dembele

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 31

  Studia wyższe ukończył w roku 1989 na Wydziale medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.zatrudniony jako asystent w Katedrze chorób Wewnętrznych jako asystent w 1993r, w styczniu 1995 po obronie pracy doktorskiej zostałem mianowany na stanowisko adiunkta, następnie na st. wykładowca w

  czytaj więcej
 • +48 22 59 311 50

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Adriana Derejko

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 504 713 334

  Wykształcenie Rok rozpoczęcia i zakończenia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2009-2013 Studia doktoranckie, Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Tytuł naukowy doktora nauk rolniczych –

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dorota Derewiaka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 85

  W 2004 roku ukończyłam Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2002-2005 odbyłam staże studenckie w Centralnym Ośrodku Badawczo–Rozwojowym Opakowań w Warszawie, w Dziale Kontroli Jakości Zakładu Mięsnego „Farm Food”, Grupy

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Bogdan Dębski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • Anna Didkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Ewa Długosz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 52

  Tytuł doktora nauk weterynaryjnych w 2008 roku, praca dotyczyła odpowiedzi immunologicznej chomików na zarażenia Ancylostoma ceylanicum. Tytuł magistra inżyniera biotechnologii w 2003 roku. Moja praca w Zakładzie Parazytologii i Inwazjologii dotyczy odpowiedzi immunologicznej

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Długozima

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  Wykształcenie: 2002-2007 Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, studia magisterskie 2003-2008 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski, studia magisterskie 2007-2011

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Elżbieta Dłużewska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Dmitruk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  +48 606 485 808

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Dmuchowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 601 230 627

  Wykształcenie 1964-1967 XXII Liceum Ogólnokształcšce im. Jose Marti w Warszawie 1967-1972 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej (póŸniej Technologii Żywnoœci); 1972 magister inżynier technologii rolno-spożywczej, Szkoła

  czytaj więcej
 • Aleksandra Dobielewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Dobrosz-Teperek

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 17

  Wykształcenie: Doktor nauk chemicznych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, tytuł pracy doktorskiej: "Spektroskopowe badania wybranych pochodnych uracylu"), Magister inżynier chemik (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, tytuł pracy magisterskiej: "Synteza i

  czytaj więcej
 • Marta Dobrowolska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Dobrowolska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 30

  w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Marta Dobrzyniak

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  605 1 86 77 7

  czytaj więcej
 • 593 12 63

  czytaj więcej
 • dr

  Artur Dobrzyński

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 45

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bożena Dohojda

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Dziekanat Wydział Budownictwa i Inżynerii Środowiska

  +48 22 59 350 16

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marek Dohojda

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 04

  - 1995 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - dyplom magistra inżyniera specjalności Inżynieria Środowiska. - 1995 mianowanie przez J.M. Rektora SGGW na stanowisko asystenta w Katedrze Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Melioracji i Inżynierii

  czytaj więcej
 • dr

  Mirosław Dolata

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 26

  Wykształcenie: Technik chemik analityk Technikum Chemiczne Nr1, Warszawa (1974) Magister fizyki, specjalność nauczycielska Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski (1978) Doktor nauk technicznych, specjalność inżynieria chemiczna Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Dolka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 35

  czytaj więcej
 • dr

  Izabella Dolka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 97

  Adiunkt w Zakładzie Patomorfologii Zwierząt, Katedry Patologii Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa. Doktor nauk weterynaryjnych (Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w

  czytaj więcej
 • +48 22 59 313 08

  Centrum

  czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Dołęga

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 51

  czytaj więcej
 • 593 55 28

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Krzysztof Dołowy

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Dominika Anna Domańska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • mgr

  Teresa Domańska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Domian

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 78

  doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia ze specjalnością inżynieria żywności ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE z zakresu inżynierii żywności, metrologii i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego i właściwości fizycznych żywności oraz realizacja

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Domino

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr

  Nina Drejerska

  Prodziekan ds. współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 23

  Pięcioletnie studia magisterskie ukończyłam w 2004 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW w Warszawie uzyskując nagrodę JM Rektora SGGW za pracę magisterską. W tym samym roku ukończyłam również Równoległe Studium Pedagogiczne na tym samym Wydziale. W latach 2005-2009 byłam

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Olga Drewnowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 608 709 346

  Asystent w Zakładzie Chirurgii, Katedry Chorób Zwierząt Gospodarskich z Kliniką Koni, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na SGGW w Warszawie w 2012 roku. Z końmi związana od dziecka, zarówno w siodle jak i obecnie profesjonalnie. Już

  czytaj więcej
 • mgr

  Marek Drewnowski

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • dr

  Wioleta Drobik-Czwarno

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 82

  Udział w projektach badawczych: • Grant międzynarodowy realizowany w ramach 7 programu ramowego UE, Numer umowy: KBBE-2009-3-245140, 3SR - Sustainable Solutions for Small Ruminants, zadanie badawcze: WP4: Mining of Genomic Information for Ovulation Rate in Sheep. Wykonawca. • Grant dla

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Stanisław Drozdowski

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 05

  Wykształcenie: - 1992, Technik Leśnik, Technikum Leśne w Biłgoraju; - 1997, Magister Inżynier Leśnik; Wydział Leśny SGGW w Warszawie; - 2003, Doktor Nauk Leśnych, Wydział Leśny SGGW w Warszawie. - 2014, Doktor Habilitowany Nauk Leśnych, Wydział Leśny SGGW w

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Drożdżek

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 37

  Doktor inżynier Nauk Leśnych, stopień uzyskany na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od grudnia 2011 zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna). Specjalizuję się w analizach

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bogdan Dróżdż

  Prodziekan ds. dydaktyki

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 64

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Beata Drużyńska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 75

  2004 - do chwili obecnej - adiunkt w Zakładzie Oceny Jakości Żywności, Wydział Nauk o Żywności; SGGW 1996 - Studium Pedagogiczne przy SGGW; 1996-2004 - asystent w Zakładzie Oceny Jakości, Wydział Technologii Żywności SGGW; 1991-1996 - Studia magisterskie, Wydział Technologii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Drywień

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 21

  czytaj więcej
 • Jakub Dubla

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Hanna Dudek

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 372 20

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Dudek-Klimiuk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Dudkiewicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 26

  adiunkt w Katedrze Doświadczalnictwa i Bioinformatyki WRiB SGGW w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marcin Dudziński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Anna Duszewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 17

  czytaj więcej
 • Marzanna Dutkowska

  Kierownik magazynu - Zespół DS-2

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Dworakowska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 21

  Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Stanowisko: adiunkt Badania: kanały

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Izabela Dymitryszyn

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych

  +48 606 944 866

  1999 - mgr inż. architektury krajobrazu, temat: Zasady zagospodarowania terenów kolejowych na obszarach małych miast na przykładzie Sulejówka 2005 - dr inż. nauk rolniczych, specjalnoœć architektura krajobrazu, temat: Autostrada A-2 narzędziem sanacji krajobrazu i ochrony tożsamoœci

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Dyniec

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Marek Dytkowski

  Wydział Leśny

  Katedra Użytkowania Lasu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Przemysław Dziekan

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  +48 22 59 361 80

  czytaj więcej
 • 593 60 07

  czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Dziekiewicz-Mrugasiewicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jacek Dziemdziela

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Dziendzikowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Maria Dzierzęcka Gappa

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 501 344 697

  W okresie studiów doktoranckich moje zainteresowania naukowe skupiały się wokół problematyki chorób zakaźnych koni. Obecnie jednym z głównych nurtów moich zainteresowań naukowych jest problematyka urazowości kości kończyn u koni, z uwzględnieniem uwarunkowań anatomicznych. W

  czytaj więcej
 • dr

  Danuta Dzierżanowska-Góryń

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 43

  Posiadane stopnie i tytuły naukowe : doktor nauk rolniczych nadany w 1995 r., tytuł pracy: Analiza strat w rozrodzie samic lisów polarnych w kraju i za granicą ze szczególnym uwzględnieniem okresu ich laktacji W 1998 roku otrzymała nagrodę Rektora SGGW stopnia II za osiągnięcia

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Dzierżyńska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 29

  czytaj więcej
 • dr

  Diana Dziewa-Dawidczyk

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  22 59 37 2 42

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Justyna Dzięcioł

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Joanna Dzięcioł

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  +48 22 59 322 15

  czytaj więcej
 • Małgorzata Dzięcioł

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 24

  czytaj więcej
 • 225 93 300 2

  czytaj więcej
 • Alicja Dzięgielewska-Sitko

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jolanta Dzik

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  325 68

  Dane osobowe Data i miejsce urodzenia 15 czerwca 1950 roku, Zgierz Stopień i tytuł naukowy doktor habilitowany Obecne miejsce zatrudnienia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, WRiB Stanowisko adiunkt E-mail jolanta_dzik@sggw.pl Wykształcenie 1968 -1973

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Joanna Dziubińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 61

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Michał Dzwonkowski

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  czytaj więcej