Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Grażyna Cacak-Pietrzak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 41

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Andrzej Capiga

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jan Cegiełka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Aneta Cegiełka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 32

  Informacja o wykształceniu, pracy, badaniach i osiągnięciach: - 1991-1996 r. studia na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie (obecnie: Wydział Nauk o Żywności), - 1996-1998 r. asystent w Zakładzie Technologii Mięsa Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego, na

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Małgorzata Cegiełkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Alicja Ceglińska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 40

  Alicja Ceglińska absolwentka SGGW w Warszawie Wydziału Technologii Żywności (obecnie Wydział Nauk o Żywności). - 1980 r. magister inżynier technologii żywności, praca magisterska pt. „Wpływ ilości popiołu w mące oraz sposobu prowadzenia ciasta na zawartość związków fitynowych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Cendrowski

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  593 75 24

  czytaj więcej
 • dr

  Łukasz Chachulski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 64

  WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Tytuł magistra biologii - 1990. Praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Symonides w Katedrze Fitosocjologii i Ekologii Roœlin na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Tytuł doktora w

  czytaj więcej
 • dr

  Marek Chalecki

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 25

  Wykształcenie: - doktor nauk technicznych - Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, budowa i eksploatacja maszyn 2004 - magister inżynier - Wydz. Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, samochody i ciągniki, 1999 Dydaktyka: - mechanika budowli

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Krystyna Małgorzata Charon

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 83

  Absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW, zatrudniona w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt od 1974 r. - tytuł magistra inżyniera zootechniki - 1974 - stopień doktora nauk rolniczych - 1982 - stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych - 1990 - tytuł profesora

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Mariusz Chądrzyński

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 38

  WYKSZTAŁCENIE 2000-2005 Dzienne studia doktoranckie przy Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych (specjalnośœć zarządzanie przedsiębiorstwem). 1995-2000 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno - Rolniczy, magister

  czytaj więcej
 • dr

  Aleksandra Chlebicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 39

  Aleksandra Chlebicka ur. w 1979 r. w Grójcu. Studia magisterskie ukończyła z wyróżnieniem w 2003 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora w dziedzinie ekonomii uzyskała w 2008 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Od 2010 r. zatrudniona w Katedrze Ekonomiki i

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Chlebowska-Śmigiel

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 51

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jarosław Chlebowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 32

  Ukończone studia wyższe w 1991 roku na Wydziale Techniki Rolniczej i Leœnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uzyskany stopień naukowy doktora nauk rolniczych w roku 1997 (praca doktorska pt. „Wpływ parametrów omłotu na straty i zanieczyszczenia ziarna amarantusa”). W

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Chłopecka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Marta Chmiel

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Leszek Chmielewski

  Prodziekan ds. nauki

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 02

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Strona internetowa:

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Andrzej Chochowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 00

  Wykształcenie: 2001 Tytuł naukowy: profesor; dyscyplina KBN: elektrotechnika, specjalnoœci: elektroenergetyka, energetyka słoneczna 1991 Stopień naukowy: doktor habilitowany nauk rolniczych – dyplom z wyróżnieniem. Tytuł rozprawy: Analiza stanów termicznych płaskiego kolektora

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Chodkiewicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Aneta Karolina Choińska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Aleksandra Chojnacka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • dr

  Longina Chojnacka-Ożga

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 07

  dr n. leśnych, Katedra Hodowli Lasu, Wydział Leśny SGGW w Warszawie mgr geografii- UMK w

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Włodzimierz Wojciech Chojnacki

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 600 359 227

  W 1990 r. uzyskałem stopień naukowy doktora, a w 2010 doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1998 roku prowadziłem działalnoœć dydaktyczną i naukowo-badawczą w obszarze socjologii wojska, socjologii i filozofii bezpieczeństwa, pedagogiki pracy

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Józef Chojnicki

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 00

  czytaj więcej
 • mgr

  Aleksandra Chojnowska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • dr

  Chrystian Chomontowski

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  225 93 253 6

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Jaroslaw Chormanski

  Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  dr hab. Jarosław Chormański, prof SGGW, Kierownik Katedry Teledetekcji i Badań Środowiska, Instytut Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska 166 02-787

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Paulina Choroś

  czytaj więcej
 • mgr

  Joanna Chreścionko-Rajkowska

  Kierownik jednostki ogólnouczelnianej - Niepubliczne Przedszkole SGGW

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Karol Chrobak

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 503 153 214

  Dr hab. Karol Chrobak otrzymał stopień doktora oraz stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego praca doktorska (2003) była filozoficzną monografią teorii wielości rzeczywistości Leona Chwistka. Jego rozprawa habilitacyjna (2014) dotyczyła filozofii

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Chrobak-Chmiel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 30

  czytaj więcej
 • Ewa Chronowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Mariola Chrzanowska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Chudzian

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 341 88

  czytaj więcej
 • Katarzyna Chwedorzewska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Bartosz Chwieduk

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  czytaj więcej
 • inż.

  Ewa Chyc

  czytaj więcej
 • mgr

  Marta Chylak

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  340 08

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Ciąćka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Ciborowska

  Kierownik sekcji - Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

  310 -5 0

  czytaj więcej
 • +48 22 59 355 28

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 22 59 35 6 88

  czytaj więcej
 • mgr

  Andrzej Cichy

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marta Ciecierska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 86

  Studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęłam w 1999 r. Podczas studiów specjalizowałam się w zakresie Analizy i Oceny Jakości Żywności. Studia ukończyłam w czerwcu 2004 roku. W październiku 2004 r. rozpoczęłam

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Ciecierska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Krystyna Cielniak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lic.

  Ewa Cieplak

  Kierownik DS - Zespół DS-4

  330 40

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Ciesielska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 326 85

  czytaj więcej
 • dr

  Agata Cieszewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 505 634 692

  czytaj więcej
 • mgr

  Katarzyna Cieszyńska

  Wydział Nauk o Żywności

  Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Mirosław Cieśla

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Grzegorz Cieślak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Cieślicka

  Kierownik dziekanatu - Dziekanat Wydział Leśnego

  Wydział Leśny

  Dziekanat Wydział Leśnego

  380 10

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Wojciech Ciezkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • Agata Cisek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Kamil Ciszak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr

  Beata Maria Ciszkowska-Łysoń

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wojciech Ciurzycki

  Wydział Leśny

  Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Agnieszka Ciurzyńska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

  +48 22 59 375 77

  14 lipca 2003 roku - tytuł mgr inż. na Wydziale Technologii Żywności, w Zakładzie Technologii Owoców i Warzyw, Katedry Technologii Żywności SGGW. 2003 - ogólnouczelniany fakultet pt. HACCP wdrażanie systemów jakości. 30 czerwca 2005 roku - studia podyplomowe MBA w dziedzinie

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Cymerys-Bulenda

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 55

  Joanna Cymerys-Bulenda, magister biotechnologii (od 2000 r.; UMCS Lublin), doktor nauk weterynaryjnych (od 2004 r.; SGGW Warszawa). Od 2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Mikrobiologii Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Mariusz Cyrankowski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  +48 22 59 385 68

  Termodynamika Techniczna, Komputerowe Sterowanie Procesami Produkcyjnymi, Mechanizacja i Automatyzacja Procesów

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Anna Cywińska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 54

  czytaj więcej
 • dr

  Marta Cywińska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  czytaj więcej
 • Marcin Czacharowski

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  601 09 903 5

  czytaj więcej
 • 311 -1 9

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Justyna Czajkowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 47

  czytaj więcej
 • mgr

  Ewa Czaplicka

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • mgr

  Małgorzata Czaplicka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Renata Czarnecka

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Czarniak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  59 37 66 5 lub 693 211 096

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Paweł Czarniak

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  +48 22 59 385 60

  2004-2008 SGGW w Warszawie, Stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna (temat rozprawy doktorskiej: „Monitorowanie stopnia zużycia narzędzia podczas wiercenia w płycie wiórowej laminowanej” , (obrona z wyróżnieniem 16.02.2010) 1982-1987 SGGW w Warszawie ,

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Ewa Czarniecka-Skubina

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 63

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Weronika Czarnocka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 326 61

  WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE Od 10.2013 - asystent w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolnictwa i Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od 06.2009 do 06.2013 - studia doktoranckie w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biochemii w Instytucie Biochemii i Biofizyki

  czytaj więcej
 • Weronika Czarnocka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Czech

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Luiza Czekala
  310 41

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dariusz Czekalski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 06

  Studiował w latach 1979-1984 na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW w Warszawie na kierunku Mechanizacja Rolnictwa. Od 01.02.1984 pracuje w SGGW w Warszawie na Wydziale Inżynierii Produkcji,Katedra Podstaw Inżynierii,Zakład Gospodarki Energetycznej.Tytuł doktora uzyskał w SGGW

  czytaj więcej
 • inż.

  Ewa Czekryszew

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Dziekanat Wydział Nauk o Zwierzętach

  365 06

  czytaj więcej
 • Katarzyna Czelejewska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 01

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Dorota Czerwińska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 16

  czytaj więcej
 • lic.

  Urszula Czerwoniec

  Zastępca kierownika działu - Dział Gospodarczy Nr 1

  311 39

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Danuta Czępińska-Kamińska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marzena Czmoch

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Dziekanat Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  +48 22 59 371 48

  czytaj więcej
 • dr

  Michał Czopowicz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 11

  1. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych (choroby zakaźne zwierząt) - 2019 2. Choroby psów i kotów - dyplom specjalisty - 2015 3. Choroby małych przeżuwaczy - dyplom europejskiego specjalisty ds Zarządzania Zdrowiem Małych Przeżuwaczy (Dip.ECSRHM) - 2014 4.

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Norbert Czubaj

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej