Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Iwona Badurek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Vazgen Bagdasaryan

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Stanisław Bagieński

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  +48 22 59 342 39

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Marek Bajda

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  +48 22 59 352 16

  Dydaktyka • Mechanika gruntów • Mechanika gruntów i geotechnika • Ćwiczenia terenowe z mechaniki gruntów • Fundamentowanie • Techniki badań geotechnicznych in situ Obszar Naukowy • Badania terenowe • Sondowania statyczne CPT, CPTU, RCPTU • Sondowania

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Sławomir Bajkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  22 59 35 2 89

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Bakoń

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 26

  Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w kierunku automatyka i inżynieria komputerowa, w specjalnoœci sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych. Uzyskał doktorat Wydziału Elektrotechniki i Technik Informacyjnych Uniwersytetu Ruhry w Bochum (Niemcy) w zakresie

  czytaj więcej
 • mgr

  Barbara Bakuła

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  +48 22 59 340 16

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marek Balcerak

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 25

  Marek Balcerak - ukończył VIII LO im. Władysława IV w Warszawie - absolwent Wydziału Zootechnicznego SGGW - doktorat (obrona w 2003r) –"Tendencje zmian poziomu i struktury kosztów produkcji żywca wieprzowego (1987-88 do 1999-2000)” – promotor prof. Dr hab. B Strzyżewski - od

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Rafał Balina

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 70

  W 2012 r. decyzją Rady Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych. Prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu finansów, bankowości oraz rynków finansowych. Moja działalność naukowo-badawcza koncentruje się na szeroko rozumianej współpracy

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Agata Balińska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  Wykształcenie i stopnie naukowe: 2002-2003-Studia Podyplomowe Menedżerów Turystyki, SGH 2001-doktorat nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii, SGGW w Warszawie, tytuł rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania rozwoju agroturystyki (na przykładzie doliny Bugu) 1997-2001-Studia doktorancie na

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Ballaun

  Kierownik działu/biura - Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów

  310 29

  czytaj więcej
 • Beata Bałakier

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bożena Bałasińska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Andrzej Banach

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  czytaj więcej
 • mgr

  Joanna Banasiewicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  czytaj więcej
 • +48 516 445 663

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Kazimierz Banasik

  Prorektor ds. Rozwoju

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 80

  czytaj więcej
 • mgr

  Michał Jerzy Banaszek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Sztuki Krajobrazu

  888 3 10 24 4

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marcin Bańbura

  Dziekan

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 56

  - lekarz weterynarii, Wydział Medycyny weterynaryjnej SGGW, 1979 - dr nauk weterynarynych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW, 1988 - dr hab. nauk weterynaryjnych, 2005 zajęcia dydaktyczne dla Wydziału Medcyny Weterynaryjnej (mikrobiologia, wirusologia), Międzywydziałowego

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Ewa Bańkowska-Sobczak

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 353 92

  Obszar badań Funkcjonowanie ekosystemów jeziornych (ekologia, eutrofizacja, hydrologia) Dynamika fosforu w osadach dennych Technologie rekultywacji jezior Dydaktyka Renaturyzacja środowisk wodnych Rekultywacja ekosystemów wodnych Ochrona jezior Renaturyzacja

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewelina Baran

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • Paweł Baran

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Baran

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Logistyki

  +48 22 59 342 60

  Wykształcenie: 1. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, 2010 r. 2. Magister zarządzania i marketingu - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, 2006 r. 3. Studia Podyplomowe Zarządzanie operacyjne przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw Menedżer

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Damian Baranowski

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Mikhal Baranski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr

  Marcin Barański

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  +48 22 59 370 37

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Mariusz Barszcz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  +48 22 59 352 84

  czytaj więcej
 • dr

  Karolina Barszcz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 00

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Zuzanna Bartman

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  22 593 22 13

  czytaj więcej
 • dr

  Justyna Bartosik

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  czytaj więcej
 • mgr

  Joanna Bartoszewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  355 81

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Grzegorz Bartoszewski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 77

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bartłomiej Jan Bartyzel

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Morfologicznych

  +48 22 59 362 06

  czytaj więcej
 • dr

  Anna Baryła

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 57

  Wykształcenie 2004 r. Doktor inżynier, nauki rolnicze, dyscyplina: kształtowanie środowiska, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie 1997 r. Magister inżynier, dyscyplina: inżynieria środowiska, specjalność: ochrona i rekultywacji środowiska, Wydział

  czytaj więcej
 • lic.

  Urszula Basińska

  Kierownik magazynu - Zespół DS-5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Marcin Bator

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 74

  czytaj więcej
 • Paulina Batorowska

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Martyna Batorska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 62

  - ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie - absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW - od 1984 r. zatrudniona w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej SGGW - doktorat (obrona w 1996 r.) „Œ"Śruta żytnia jako podstawowy komponent energetyczny mieszanek

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sa'eed Halilu Bawa

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Renata Bazylak

  Kustosz - Biblioteka Główna

  czytaj więcej
 • 312 -5 4

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Katarzyna Bączek

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

  czytaj więcej
 • +48 22 59 311 42

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Łukasz Bąk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Bąk-Filipek

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  +48 22 59 340 80

  Doktor Ewa Bąk-Filipek rozpoczęła pracę w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym 1 października 1995 roku. Od tego momentu do chwili obecnej pracowała najpierw w Katedrze Polityki Agrarnej i Marketingu jako asystent z zakresu rynku rolnego i

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Bąkowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 602 183 065

  Wykształcenie • magister inżynier - SGGW w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych, melioracja, 1988 r. • doktor nauk rolniczych - SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, kształtowanie środowiska, 2003 r. Obszar Naukowy • laboratoryjne badania

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Bąska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 22

  W swojej pracy naukowej utrzymuję równowagę pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi. Interesuję się fizjologią komórek dendrytycznych lokalnie występujących w jelicie oraz udziałem komórek nabłonkowych w lokalnej odpowiedzi immunologicznej. Z zakresu badań stosowanych zajmuję

  czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Bederska-Błaszczyk

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 54

  WYKSZTAŁCENIE I ZATRUDNIENIE: Od XII.2013 - Asystent w Katedrze Botaniki 2009 - w trakcie Studia doktoranckie w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie 2011 - 2012 Studia podyplomowe; Biologia molekularna; Uniwersytet Jagielloński w

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Bednarczyk

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  +48 22 59 386 20

  Stopnie naukowe: 2013 – habilitacja: Identyfikacja mitochondrialnych kanałów potasowych. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. obszar nauk przyrodniczych, dziedzina nauk biologicznych, dyscyplina biofizyka 2004 – doktorat: Właściwości

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Rafał Bednarczyk

  Dyrektor Centrum - Centrum Informatyczne

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Piotr Beer

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Witold Bekas

  Pełnomocnik Rektora ds. Promocji

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 324 41

  dr nauk technicznych, starszy wykładowca w Katedrze Chemii WNoŻ SGGW, badania z zakresu chemii żywności, dydaktyki chemii oraz e-learningu w chemii, Mistrz Dydaktyki SGGW 2012 Pełnomocnik Rektora SGGW ds. Promocji wieloletni wykładowca chemii na kursach przygotowawczych

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewelina Belkiewicz
  +48 22 59 310 45

  czytaj więcej
 • +48 22 59 361 88

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Bereżnicka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 14

  Dr inż nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki rolnictwa (2000 r.) na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Pracuję w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Finansów przedsiębiorstw i Rachunkowości jako adiunkt. Badania naukowe dotyczą głównie gospodarstw rodzinnych. Moje badania

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Berthold-Pluta

  Prodziekan ds. dydaktyki i promocji

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 68

  czytaj więcej
 • Izabela Betlej

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maciej Białasek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Fizjologicznych

  czytaj więcej
 • inż.

  Renata Białczak

  Kierownik sekcji - Dział Obsługi Ogólnej i Zaopatrzenia

  +48 22 59 310 90

  czytaj więcej
 • dr

  Agata Białecka-Dębek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  22 59 37 1 14

  Główne obszary działalności dydaktycznej: Epidemiologia żywieniowa; żywienie człowieka; żywienie osób starszych; metodologia badań Zainteresowania naukowe: Badania nad sposobem żywienia i stanem odżywienia różnych grup populacyjnych; wpływ czynników żywieniowych,

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Ewa Białecka-Florjańczyk

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 20

  Studia 1965-1970 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mgr inż. chemik; specjalność synteza organiczna. Studia doktoranckie 1972-1976; doktorat: „Badanie mechanizmu katalizy reakcji niektórych anionów organicznych czwartorzędowymi związkami amoniowymi” promotor prof.

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Małgorzata Biegańska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 58

  - Ukończenie studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW -1994 r. - Od 01.1994 do 04.1994 asystent stażysta w Zakładzie Wirusologii Katedry Mikrobiologii. - Od 01.10.1994 uczestnik 4-letnich dziennych studiów doktoranckich nt. Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sylwia Biegańska-Hensoldt

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Kamil Bielak

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 12

  Zainteresowania badawcze: - ekologia i hodowla drzewostanów mieszanych; - planowanie hodowlane zabiegów pielęgnacyjnych i cięć rębnych w drzewostan o złożonej strukturze gatunkowej i wiekowej; - długoletnia dynamika lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji

  czytaj więcej
 • mgr

  Anna Bielak

  Kustosz - Biblioteka Główna

  +48 22 59 357 12

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Wiesław Bielawski

  Rektor

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Biochemii

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Bielecki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 55

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Henryka Bieniek

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 66

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Ewa Bieniek

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Maria Bieniek

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  59 37 680

  czytaj więcej
 • mgr

  Piotr Bień

  Kierownik działu/biura - Dział Gospodarczy Nr 2

  +48 22 59 311 75

  czytaj więcej
 • mgr

  Ewa Bień
  311 -1 5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Wioletta Bieńkowska-Gołasa

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

  22 59 34 16 1

  WYKSZTAŁCENIE Doktor nauk ekonomicznych w zakresie przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2011 rok. Magister socjologii - Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Justyna Biernacka

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 24

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Diana Biernacka
  022 5 931 25 3

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Biernat-Jarka

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marzena Biesalska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Dziekanat Wydział Inżynierii Produkcji

  22 59 345 06

  czytaj więcej
 • Jan Bihalowicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • dr

  Szymon Bijak

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Beata Bilska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 75

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Zbigniew Binderman

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonometrii i Informatyki

  +48 22 59 341 20

  czytaj więcej
 • dr

  Agata Binderman-Dubik

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 372 24

  czytaj więcej
 • Mariola Binecka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Dziekanat Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 04

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marian Binek

  Prorektor ds. Nauki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Nauk Przedklinicznych

  +48 22 59 360 68

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Borys Błaszczak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 360 64

  Studia na WMWet. ukończone w 1990 Doktorat - 2000 r Uzyskanie tytułu: "Specjalista chorób ryb" -

  czytaj więcej
 • dr

  Iwona Błaszczak

  Prodziekan ds. dydaktyki - kierunek pedagogika

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 22 59 347 35

  Członek wielu Towarzystw Naukowych i organizacji społecznych, między innymi: Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Stowarzyszenia im. J. Korczaka, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, członek Rady Fundacji

  czytaj więcej
 • mgr

  Anna Jolanta Błaszczyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Ewa Błaszczyk

  Kustosz - Biblioteka Główna

  +48 22 59 357 12

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Błaszczyk

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Stanisław Błażejak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 58

  1982 - mgr inż. technologii żywności (Wydz. Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie) 1991 - dr nauk rolniczych (Wydz. Nauk o Żywności, SGGW w Warszawie) 2007 - dr hab. nauk rolniczych w zakresie technologii żywności,specjalność - biotechnologia i mikrobiologia żywności (Wydz. Nauk o

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Aurelia Błażejczyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Krystyna Błeszyńska

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała także stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki nostryfikowane w USA w zakresie psychologii wychowawczej. Członek zespołów profesorów Aleksandra Hulka i Tadeusza

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Urszula Błuszkowska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 18

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Bobola

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Bobrowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Bogacka

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Edukacji i Kultury

  +48 660 266 413

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Renata Bogatek-Leszczyńska

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Fizjologii Roślin

  +48 22 59 325 20

  czytaj więcej
 • dr

  Janusz Bogdan

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Rafał Boguszewski

  Wydział Nauk Społecznych

  Katedra Socjologii

  +48 22 59 347 83

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii; adiunkt w Katedrze Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz analityk w Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej. Absolwent socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jego główne

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Jarosław Bojarski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Matematyki

  +48 694 092 395

  czytaj więcej
 • dr

  Kamila Bokszczanin

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Samodzielny Zakład Sadownictwa

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Leszek Bolibok

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 06

  czytaj więcej
 • 225 93 568 9

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Hanna Bolibok-Brągoszewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 592 232 179

  Ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin. Prowadzę badania z zakresu genomiki strukturalnej i zróżnicowania genetycznego

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Krystyna Bondaruk

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 18

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Joanna Bonecka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  +48 22 59 361 74

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Sylwia Bonin

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 57

  czytaj więcej
 • dr

  Katarzyna Boratyńska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Finansów

  +48 22 59 342 31

  Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (dyplom z wyróżnieniem), Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy w Warszawie (Studium Przygotowawcze dla Ekspertów i Doradców Podatkowych) oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w

  czytaj więcej
 • dr

  Barbara Borawska-Jarmułowicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 08

  czytaj więcej
 • lic.

  Agnieszka Borczuch

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  355 82

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Tomasz Borecki

  Wydział Leśny

  Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Beata Anna Borek

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  +48 22 59 327 62

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Bolesław Borkowski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  +48 22 59 335 14

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Borowska

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 38

  2002 SGGW W WARSZAWIE, WARSAW, DOKTORAT 2002 R W ZAKRESIE EKONOMII, OD 2002 R. PRACA NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH, KATEDRA EKONOMII I POLITYKI

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Jacek Borowski

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 71

  Podstawowe dane biograficzne Jestem absolwentem Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Miejsce stałego zatrudnienia i zajmowane stanowisko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Katedra Ochrony

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jerzy Borowski

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Borowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Edyta Borucińska

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  381 41

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Borucki

  Prodziekan ds. dydaktyki (kierunek biologia, inżynieria ekologiczna)

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 62

  1. Wykształcenie i zatrudnienie 1982 r. magister biologii; Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii 1983 r. zatrudnienie: Katedra Botaniki SGGW w Warszawie 1994 r. doktor nauk biologicznych w zakresie biologii; Szkoła Główna

  czytaj więcej
 • 352 01

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Piotr Jakub Boruszewski

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 28

  Piotr Boruszewski jest adiunktem w Katedrze Technologii Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym (Zakład Tworzyw Drzewnych) Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Czynnie uczestniczy w działalności stowarzyszeń i organizacji branżowych m.in. w: The Japan Wood Research Society

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Boruta

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 44

  Kariera zawodowa: SGGW, Zootechnika - mgr inż. 1998 SGGW, WNZ - dr nauk rol. 2003 SGGW, WNZ - studia podyplomowe: Pies w społeczeństwie. 2012 UW, Ośrodek transferu technologii - studia podyplomowe: Ochrona własności intelektualnej. 2013 I. Działalność dydaktyczna

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Piotr Borysiuk

  Prodziekan ds. dydaktyki na kierunku technologia drewna

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  +48 22 59 385 47

  Zainteresowania zawodowe: - Surowce do produkcji tworzyw drzewnych - Analiza i modyfikacja technologii tworzyw drzewnych - Tworzywa drzewne o niskiej gęstości - Rozwój nowych kompozytów drzewnych - Biopolimery, kompozyty WPC Wykształcenie: - 2012 r.: Szkoła Główna

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Jakub Botwina

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Brach
  +48 22 59 382 13

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Brandyk

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Laboratorium-Centrum Wodne

  +48 22 59 353 77

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 313 42

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marta Brodowska-Trębacz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agnieszka Bronisz

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Karol Bronisz

  Wydział Leśny

  Samodzielna Pracownia Dendrometrii i Nauki o Produkcyjności Lasu

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Bryś

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 15

  Wykształcenie: -Stopień doktora nauk rolniczych, praca doktorska: Badanie właściwości produktów przeestryfikowania mieszanin tłuszczu mlecznego i olejów roślinnych, promotor: prof. Bolesław Kowalski, SGGW, Wydział Technologii Żywności, grudzień 2005; -Studia Podyplomowe w zakresie

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Bryś

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  +48 22 59 346 09

  Wykształcenie: - Stopień doktora nauk rolniczych, praca doktorska: „Badanie procesu konwekcyjnego suszenia biomasy drzewnej”, promotor: prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta, SGGW, Wydział Inżynierii Produkcji, październik 2012; - Studia Doktoranckie z dziedziny: Nauki Rolnicze,

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Katarzyna Brzezicka

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  593 76 63

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Bogdan Brzeziecki

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 10

  Zainteresowania badawcze i działalność dydaktyczna: ekologia i hodowla lasu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i dynamiki lasów naturalnych i zagospodarowanych, technik i metod półnaturalnej hodowli lasu, modelowania dynamiki lasu w zmiennych warunkach środowiska

  czytaj więcej
 • Jan Brzezycki

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Anna Brzozowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 10

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Marian Brzozowski

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  Profesor z zakresu rolnictwa, specjalność: hodowla zwierząt futerkowych (2006) - Główny przedmiot nauczania: "Hodowla i użytkowanie zwierząt futerkowych" oraz "Technologia produkcji skór futerkowych" (Wydział Nauk o Zwierzętach); - Inne przedmioty nauczania: "Podstawy produkcji

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Wojciech Buczek

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Budowlanej

  +48 22 59 351 46

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Roma Buczkowska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • Anna Buczyńska

  Kierownik magazynu - DS-9

  czytaj więcej
 • 313 -9 4

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Robert Budzyński

  Pełnomocnik Rektora ds. Funkcjonowania Systemu Antyplagiatowego

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Filip Bujakowski

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Geoinżynierii

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jacek Bujko

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Dietetyki

  czytaj więcej
 • Paweł Bukowski

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Chemii

  +48 22 59 376 20

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Włodzimierz Buraczyk

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 22 59 381 04

  Pracuje w Katedrze Hodowli Lasu od 1988 roku. Do 1998 roku na stanowisku asystenta, od 1998 do 2008 roku jako adiunkt i od 2008 jako starszy wykładowca. W początkowym okresie pracy zajmował się szkółkarstwem leśnym i selekcją drzew dleśnych, po obronie doktoratu w 1998 roku rozszerzył

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Izabela Burawska-Kupniewska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

  385 41

  czytaj więcej
 • dr

  Paweł Burdiak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wojciech Burza

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 73

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Agnieszka Bus

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 350 99

  Wykształcenie 2013 r. Doktor inżynier, SGGW w Warszawie, ochrona i kształtowanie środowiska – ochrona wód 2008 r. Magister inżynier, SGGW w Warszawie, Ochrona Środowiska 2006 r. Inżynier, Politechnika Radomska, Zarządzanie i inżynieria w ochronie środowiska

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Adam Byk

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 61

  Zainteresowania naukowe: - biologia i taksonomia Scarabaeoidea Europy - chrząszcze saproksyliczne Polski - biologia, kontrola i zwalczanie owadów uszkadzających i

  czytaj więcej
 • mgr

  Dorota Bylicka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Fitopatologii

  320 -3 1

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Bzducha-Wróbel

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności

  +48 22 59 376 56

  Biotechnologiczne wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego w produkcji składników żywności i pasz. Beta-glukany pochodzenia drożdżowego. Biotechnologia i mikrobiologia

  czytaj więcej