Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • 225 93 105 1

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Stanisław Żakowicz

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Kształtowania Środowiska

  +48 22 59 353 60

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Sylwia Żakowska-Biemans

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Barbara Żarska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Ochrony Środowiska

  +48 22 59 320 68

  Dr hab. inż., profesor nadzwyczajny SGGW. Architekt krajobrazu, ekolog - ochrona środowiska/przyrody, ochrona i kształtowanie krajobrazu. Prowadzone przedmioty: ochrona krajobrazu, landscape protection (ERASMUS), sporządzanie planów ochrony, landscape planning by ecological

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Anna Żbikowska

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 26

  Życiorys naukowy Edukacja 2016 - stanowisko profesor nadzwyczajny 2013 – dr hab. - tytuł nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) 2004 – dr - tytuł nadany przez Radę Wydziału Technologii Żywności, Szkoły

  czytaj więcej
 • dr

  Artur Żbikowski

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  +48 22 59 361 60

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Małgorzata Żebrowska-Krasuska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  370 40

  czytaj więcej
 • dr

  Dorota Żebrowska-Suchodolska

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Tomasz Żelaziński

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

  +48 22 59 345 65

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Jan Żelazo

  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Katedra Inżynierii Wodnej

  604 08 470 2

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Elżbieta Żelechowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Magdalena Żmigrodzka

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

  22 59 3 6 0 54

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • lek. wet.

  Magdalena Żółkiewicz-Fiuk

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • inż.

  Ewa Żuber
  313 81

  czytaj więcej
 • mgr

  Anna Żuchowska

  Sekretarz Rektora

  310 32

  czytaj więcej
 • dr

  Marek Żurczak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Henryk Żybura

  Dziekan

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Życzyński

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 73

  LIII Liceum Ogólnokształcšce pod wez. śœw. Augustyna - 1973; Państwowe Studium Stenotypii I Języków Obcych - Wydz. Handlu Zagranicznego 1975; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zootechniczny - 198o. Badania nt przydatności użytkowej triploidalnych pstrągów

  czytaj więcej
 • Marta Żygowska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • Barbara Żytkowiak

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Magdalena Żywno

  Zastępca kierownika działu - Sekcja Zamówień Publicznych

  +48 22 59 313 85

  czytaj więcej