Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • mgr inż.

  Alicja Ewa Ścibior

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Iwona Ścibisz

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 23

  Wykształcenie oraz staże zagraniczne: Studia podyplomowe: Nowoczesne instrumentalne metody analityczne w badaniach bezpieczeństwa zdrowotnego żywnoœci i pasz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Medyczny w Warszawie Staż zagraniczny: INRA, Sécurité et Qualité des

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Dariusz Ścięgosz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki

  +48 22 59 327 21

  czytaj więcej
 • inż.

  Joanna Ścięgosz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Pszczelnictwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Ślaska

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Małych Zwierząt z Klinik

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Jerzy Śliwiński

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  +48 22 59 366 44

  w uczelni zatrudniony od 1984r, w tym od 2005r na stanowisku adiunkta Osiągnięcia Opracowanie (wraz z zespołem) metod wychowu materiału zarybieniowego sandacza w gospodarstwach karpiowych. Opracowanie (wraz z zespołem) biotechnologii rozrodu stymulowanego gatunków reofilnych

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Sebastian Ślusarczyk

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Andrzej Stefan Śluzek

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Tomasz Śmiałowski

  Kierownik działu - Centrum Informatyczne

  czytaj więcej
 • dr

  Mieczysław Śmiech

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 74

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Śmietańska

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna

  +48 22 59 385 77

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Dominika Średnicka-Tober

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Anna Środa

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Świąder

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa

  czytaj więcej
 • Marcin Świątek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  225 93 655 3

  czytaj więcej
 • dr

  Monika Świątkowska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 43

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Izabela Świć
  310 25

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Wiesław Świderek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 86

  Główne kierunki badawcze: - ocena wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na stan zdrowotny gruczołu mlekowego u owiec U badanych ras owiec (wrzosówka, merynos polski, owce nizinne odmiany żelaźŸnieńskiej), obserwowano duże zróżnicowanie stanu zdrowotnego wymion. Owce

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Bartosz Świderski

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Magdalena Święcicka

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 55

  czytaj więcej
 • lic.

  Agnieszka Świętochowska

  Zastępca kierownika działu - Dział Gospodarczy Nr 3

  +48 22 59 311 91

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Adam Świętochowski

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 36

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Tomasz Świsłocki

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Świstak

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

  +48 22 59 371 43

  czytaj więcej