Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • prof. dr hab.

  Jan Łabętowicz

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

  +48 22 59 326 21

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 312 94

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Barbara Łata

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa

  +48 22 59 320 95

  czytaj więcej
 • Anna Łepecka

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  +48 22 59 370 68

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Małgorzata Łobocka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów

  +48 22 59 325 78

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Łodziński

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Ekonometrii i Statystyki

  czytaj więcej
 • Irena Łojek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  366 42

  czytaj więcej
 • dr

  Jacek Łojek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 45

  Kariera zawodowa dr inż. Jacka Łojka związana jest ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie po ukończeniu studiów na Wydziale Zootechnicznym, od 1980 pracuje w Zakładzie Hodowli Koni. W 1990 r. obronił pracę doktorską pt. Wybrane czynniki wpływające na rozwój

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr hab.

  Barbara Łotocka

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Botaniki

  +48 22 59 326 62

  wykształcenie: mgr inż. ogrodnictwa: 1985 dr nauk biologicznych w zakresie biologii: 1997 doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność botanika: 2009 moje zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: - symbioza Fabaceae/ryzobia, -

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Andrzej Łozicki

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  +48 22 59 366 65

  Zainteresowania naukowe i zakres prowadzonych badań Wpływ żywienia na wartość odżywczą mleka i mięsa wołowego oraz zdrowie zwierząt. Ocena wartości pokarmowej i przydatności żywieniowej pasz. Konserwacja pasz objętościowych. Ekstensywne i ekologiczne systemy żywienia

  czytaj więcej
 • lek. wet.

  Roman Łuczak

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką

  czytaj więcej
 • dr

  Agnieszka Łukasiak

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Fizyki

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Katarzyna Łukasiewicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

  59 34 2 1 5

  czytaj więcej
 • dr

  Monika Łukasiewicz

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 57

  Dziedzina nauk: Nauki rolnicze, - tytuł inżyniera - 2005r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW - tytuł magistra inżyniera - 2006r.,Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW - tytuł doktora nauk rolniczych - 2011r.,Szkoła Główna Gospodarstwa

  czytaj więcej
 • dr

  Piotr Łukasiewicz

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Informatyki

  +48 22 59 372 87

  Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Dr Nauk Ekonomicznych, specjalności: Statystyka Ekonomiczna, Ekonometria. Zainteresowania naukowe: modelowanie rozkładów płac, dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych; badania szeregów

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Aleksandra Łukaszewska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Roślin Ozdobnych

  czytaj więcej
 • dr

  Jan Łukaszkiewicz

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 22 59 322 07

  Zainteresowania badawcze: wzrost drzew w warunkach miejskich, kształtowanie zadrzewień na terenach zurbanizowanych i otwartych z uwzględnieniem kolizji na styku roślinność - infrastruktura techniczna; budowa, funkcjonowanie i pielęgnacja dachów zielonych w warunkach

  czytaj więcej
 • czytaj więcej