Pracownicy

 • prof. dr hab.

  Monika Rakoczy-Trojanowska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin

  +48 22 59 321 50

  Dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: ogrodnictwo, specjalność: genetyka i biotechnologia roślin Wykształcenie i awanse: 1975 – ukończenie XLIX liceum im. Z.Modzelewskiego (im. J.W. Goethego) w Warszawie (z rozszrzonym programem nauczania jez. niemieckiego) 1975 – 1980 – jednolite

  czytaj więcej