Pracownicy

 • dr

  Maciej Kamaszewski

  Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  +48 22 59 366 45

  Studia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW ukończył w 2004 roku uzyskując dyplom mgr biologii, specjalność biologiczne podstawy ochrony środowiska. W 2006 roku skończył także studia na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW, na kierunku ogrodnictwo uzyskując

  czytaj więcej