Pracownicy

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Lech Adamczak

  Wydział Nauk o Żywności

  Katedra Technologii Żywności

  +48 22 59 375 37

  Moje zainteresowania zawodowe związane są z tematyką: Wpływ czynników przyżyciowych na jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu. Technologia przetworów z mięsa dużych zwierząt rzeźnych i drobiu. Wykorzystanie przetwórcze alternatywnych surowców

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr inż.

  Marcin Adamczyk

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr

  Piotr Adamczyk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

  +48 22 59 340 37

  czytaj więcej
 • dr

  Joanna Sylwia Adamczyk-Jabłońska

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Katedra Architektury Krajobrazu

  +48 5 9 3 22 12

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Dobrochna Adamek-Urbańska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa

  225 93 664 0

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • Hanna Adamowicz

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Dziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych

  340 -1 8

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Anna Albera-Łojek

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

  +48 22 59 365 46

  Anna Albera-Łojek: - ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Warszawie - absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW - od 1987 r. zatrudniona w Zakładzie Hodowli Koni SGGW - doktorat obrona w 2004r. - zainteresowania badawcze: sport jeździecki, szacowanie wartości

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Marta Aleksandrowicz-Trzcińska

  Wydział Leśny

  Katedra Ochrony Lasu i Ekologii

  +48 22 59 381 73

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Joanna Aleksiejuk-Gawron

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  225 93 460 5

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • dr inż.

  Bogusław Andres

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 57

  czytaj więcej
 • prof. dr hab.

  Tadeusz Andrzejczyk

  Wydział Leśny

  Katedra Hodowli Lasu

  +48 46 874 91 24

  Zainteresowania badawcze: - hodowla dębu (metody odnowienia i pielęgnowania); - naturalne odnowienie sosny i hodowla różnowiekowych drzewostanów sosnowych; - rozwój drzewostanów naturalnych. Zajęcia dydaktyczne: - ekologiczne podstawy hodowli lasu - hodowla lasu -

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • mgr

  Adam Andrzejuk

  Wydział Nauk Ekonomicznych

  Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Monika Aniszewska

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

  +48 22 59 345 20

  1995-2000 studia magisterskie na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2001-2004 studia doktoranckie na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - w 2004 roku uzyskanie stopnia

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Andrzej Antczak

  Wydział Technologii Drewna

  Katedra Nauki o Drewnie i Ochronie Drewna

  +48 22 59 386 49 lub 508 055 531

  Wykształcenie: mgr inż. chemii, dr inż. nauk leśnych. Badania: analiza klasyczna (wagowa) i chromatograficzna składników drewna, mas papierniczych i polimerów oraz przeciwutleniaczy i stabilizatorów UV. Zastosowania chromatografii cieczowej (HPLC), w tym chromatografii jonowymiennej

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agata Antoniewska

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Izabella Antoniuk

  Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Katedra Zastosowań Informatyki

  czytaj więcej
 • dr hab.

  Krzysztof Anusz

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Mariola Araucz

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Katedra Żywienia Człowieka

  +48 22 59 371 13

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Ewa Arkuszewska

  Wydział Nauk o Zwierzętach

  Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt

  +48 22 59 366 63

  Absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW, rocznik 1978. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej od 1980 r., kolejno jako samodzielny zootechnik i asystent, od 1995 r., po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych, na stanowisku adiunkta. W 2005 r.

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Arkadiusz Artyszak

  Wydział Rolnictwa i Biologii

  Katedra Agronomii

  +48 22 59 327 02

  dr nauk rolniczych Zainteresowania naukowe: podnoszenie plonowania buraka cukrowego, rynek cukru w Unii

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • 225 93 129 5

  czytaj więcej
 • mgr inż.

  Agata August
  +48 22 59 310 46

  czytaj więcej
 • czytaj więcej
 • +48 22 59 385 65

  czytaj więcej
 • dr inż.

  Michał Paweł Awtoniuk

  Wydział Inżynierii Produkcji

  Katedra Podstaw Inżynierii

  225 93 460 8

  czytaj więcej