SGGW

04
stycznia
2021

Początek nowej kadencji Rady Uczelni SGGW

1 stycznia 2021 r. rozpoczęła swoją kadencję nowo powołana Rady Uczelni. Członków i Przewodniczącego Rady powołał Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przyjmując stosowne uchwały na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2020 r. Zgodnie ze Statutem SGGW wybrano 7 osób, w tym 3 spoza wspólnoty akademickiej Uczelni.

Skład Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Przewodniczący:

  • Prof. dr hab. Maciej Skorupski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Członkowie spoza wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Korbin - emerytowana profesor Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
  • Dr Zenon Pokojski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Członkowie ze wspólnoty SGGW:

  • Prof. dr hab. Aleksander Lisowski - Instytut Inżynierii Mechanicznej
  • Prof. dr hab. Wojciech Wawrzyniec Pląder - Instytut Biologii
  • Prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel - Instytut Nauk Ogrodniczych 
  • Mateusz Niziołek - Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Uchwała nr 37/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 – plik do pobrania

Uchwała nr 38/2020 w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uczelni na kadencję 2021-2024 – plik do pobrania