SGGW

21
stycznia
2019

Posiedzenie Prezydium KRASP w SGGW

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Obradom Prezydium KRASP przewodniczył prof. dr hab. Jan Schmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. Gospodarzem spotkania był rektor SGGW, wiceprzewodniczący KRASP, prof. dr hab. Wiesław Bielawski.

Podczas posiedzenia dyskusja koncentrowała się wokół zasad korzystania z podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów, podjęcia przez uczelnie wspólnych działań w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, rozwoju współpracy z partnerami i konferencjami rektorów z krajów partnerskich. Omówiono również udział uczelni w projektach NAWA, promocję polskich osiągnięć naukowych za granicą oraz udział KRASP w inicjatywach European University Association.

W trakcie posiedzenia Prezydium KRASP w Pałacu Rektorskim SGGW podjęto kilka uchwał. Między innymi Prezydium KRASP zabrało głos w sprawie ostatnich tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku. Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w pełni poparło treści zawarte w Oświadczeniu KRASP. Rektorzy napisali między innymi, że są wstrząśnięci informacją o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i w obliczu tej tragedii łączą się w bólu z Rodziną Pana Prezydenta, jego bliskimi, współpracownikami, społecznością Gdańska oraz wszystkimi, których poruszyły te wydarzenia. 

Pełna treść tej uchwały oraz pozostałych uchwał przyjętych 18 stycznia br. przez Prezydium KRASP do pobrania na stronie: https://www.krasp.org.pl/pl/Dokumenty

KRASP jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Jej celem jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. W tej chwili konferencję tworzy 109 rektorów szkół wyższych i 9 członków stowarzyszonych.

Prezydium wystosowało List Otwarty KRASP do p. Jerzego Owsiaka