SGGW

02
marca
2021

Posiedzenie KRURiP w SGGW

2 marca w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych.

W spotkaniu udział wzięli: przewodniczący KRURiP JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Jarosław Bosy, Prorektor ds. Studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR. Gospodarzem konferencji był JM Rektor SGGW prof. dr hab. inż. Michał Zasada.

Podczas zjazdu przedstawione zostały referaty: „Kształcenie i kosztochłonność” oraz „Badanie i współpraca” (dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR) oraz „Zmiany legislacyjne” (prof. dr hab. inż. Michał Zasada). Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz poruszenia najistotniejszych tematów dotyczących kształcenia oraz współpracy w obszarze badań, w tym z samorządami i biznesem, prowadzonych w uczelniach o profilu rolniczym.

Obrady rektorów uczelni rolniczych i przyrodniczych miały w tym roku szczególny przebieg. Ze względu na dynamiczną sytuację związaną z pandemią COVID-19 posiedzenie KRURiP zostało skrócone z trzech dni do jednego.