SGGW

31
marca
2014

Pionierzy oświaty rolniczej w Polsce - wykład profesora Drozdowskiego

Wykładem profesora Mariana Drozdowskiego pt. "Sytuacja w rolnictwie polskim w XIX wieku. Pionierzy oświaty rolniczej w Polsce" Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego rozpoczęła cykl wykładów na temat historii rolnictwa, edukacji rolniczej oraz SGGW.

W 2016 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Polsce będzie obchodziła 200-lecie kształcenia rolniczego w Polsce. 200 lat temu, w 1816 roku powstał Instytut Agronomiczny w Marymoncie - protoplasta SGGW. Instytut powstał jako jedna ze staszicowskich uczelni dzięki wielkiej aktywności polskich środowisk ziemiańskich. Powstał wtedy, gdy w Europie dopiero kształtowało się nauczanie rolnicze. Marymont był 4. tego typu szkołą w Europie. Był to zaczyn, który pobudził umysły i dusze na dziesiątki lat, który sprawił że pod zaborami rozwijała się myśl naukowa i polskie kształcenie rolnicze. Z tego zaczynu wyrastały w XIX i XX wieku kolejne instytucje i formy kształcenia rolniczego, a z ich połączenia powstała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Obchody 200-lecia SGGW rozpoczęła 1 marca 2014 roku Balem 200-lecia. Kolejnym punktem jubileuszowych obchodów było otwarte posiedzenie Senatu, które odbyło się 31 marca 2014 roku, w Auli Kryształowej SGGW, inaugurujące cykl wykładów poświęconych uwarunkowaniom historyczno-politycznym, w których kształtowała się edukacja i nauka rolnicza na przestrzeni 200 lat. W ramach tego cyklu pierwszy wykład pt. „Sytuacja w rolnictwie polskim w XIX wieku. Pionierzy oświaty rolniczej w Polsce” wygłosił prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski z Instytutu Historii Polskiej Akademi Nauk. Profesor Drozdowki w interesujący sposób omówił początki kształtowania edukacji rolniczej w Polsce na tle wydarzeń historycznych. Zaprezentował historyczno-polityczne uwarunkowania, które wpłynęły na rozwój rolnictwa i nauk rolniczych do powołania Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Profesor Marian Drozdowski zaprezentował także w jaki sposób rolnictwo było opisywane w ówczesnej litaraturze i sztuce.

W uroczystym, otwartym posiedzeniu Senatu SGGW oprócz członków Senatu uczestniczyli byli rektorzy uczelni, pracownicy naukowi i administracyjni poszczególnych wydziałów, pracownicy administracji centralnej oraz studenci SGGW.

Prof. dr hab. Alojzy Szymański, rektor SGGW podziękował profesorowi Drozdowskiemu za przygotowanie ciekawego wykładu oraz zaprosił na kolejny z tego cyklu, który odbędzie się 26 maja br., a wygłosi go prof. dr hab. Andrzej Radecki. Tytuł wykładu: „Rozwój kształcenia od Instytutu Agronomicznego w Marymoncie do SGGW przy ul. Rakowieckiej (do roku 1939)”.