SGGW

22
stycznia
2019

Okta Chandra Aulia najlepszą studentką zagraniczną w Polsce

Pochodząca z Indonezji Okta Chandra Aulia, studentka leśnictwa w SGGW, wygrała konkurs Interstudent na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studentów studiów magisterskich. ​

Okta Chandra Aulia od 2018 roku studiuje na Wydziale Leśnym SGGW. Zanim przyjechała do Warszawy, przez 1.5 roku uczyła się języka polskiego na kursie w Łodzi. Już tam dały o sobie znać jej zdyscyplinowanie i ambicje, ale także zaangażowanie w projekty i w budowanie więzi międzykulturowych. Angażowała się w wiele akcji mających na celu przybliżenie przedstawicielom innych krajów indonezyjskiej kultury.

Te same cechy sprawiły, że w trakcie studiów w SGGW dała się poznać społeczności akademickiej i zaangażowała się w wiele rozmaitych inicjatyw. Studentka współpracuje z Biurem Promocji SGGW przy obsłudze targów edukacyjnych (m.in. Warszawskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2018), odbywa też trzymiesięczny staż w Biurze Współpracy Międzynarodowej. Brała aktywny udział w przyjęciu delegacji gubernatora i rektorów uczelni wyższych z prowincji West Nusa Tenggara z indonezyjskiej wyspy Lombok, uczestniczyła też w nagraniach do filmu promocyjnego stworzonego na potrzeby konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”. W drugiej połowie 2019 r. weźmie udział w realizacji projektu współfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej: Nowoczesna Promocja Zagraniczna: „SGGW going East – Welcome Asia!”, gdzie będzie wspierać działania na rzecz promocji, pełniąc rolę Ambasadora SGGW na targach edukacyjnych w Indonezji.

Okta chętnie bierze udział w inicjatywach na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju. Uczestniczyła w młodzieżowym szczycie klimatycznym „Conference of Youth” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – międzynarodowym wydarzeniu poprzedzającym obrady Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 – a także w konferencji „Global Landscape Forum” w Niemczech, poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Działała też jako wolontariuszka podczas Dni Ochrony Środowiska w Łazienkach Królewskich organizowanych w 2018 r. przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Odpowiadała tam za tematykę zrównoważonej gospodarki leśnej w Polsce i Europie.

Okta chętnie angażuje się także społecznie. Zorganizowała prężnie działającą akcję „1 Day – 1 Zloty”. Działania zainicjowane w 2017 r. mają na celu zbiórkę pieniędzy na osoby potrzebujące w Polsce i na świecie. Do tej pory w ramach tej inicjatywy udało się m.in. zebrać fundusze na darmowe posiłki w meczetach w całej Polsce, na pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi i powodzi w Indonezji oraz na budowę szkół w odosobnionych rejonach tego kraju. Okta jest też od trzynastu lat członkinią Indonezyjskiego Czerwonego Krzyża, a od czasu przyjazdu do Polski – Związku Indonezyjskich Studentów w Polsce, w ramach działalności którego nadzorowała organizację spotkań edukacyjnych, seminariów i targów. Chętnie udziela wywiadów, w tym dla „Immigrant Radio”. Jej wystąpienia dotyczą zarówno kwestii dotyczących studiów w Polsce, jak i tematów z zakresu leśnictwa np. deforestacji i marnotrawstwa surowca drzewnego.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perpektywy pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Uroczysta gala i ogłoszenie wyników konkursu miały miejsce 17 stycznia 2018 r. podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”, która w tym roku odbyła się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dwudniowe wydarzenie zgromadziło ponad dwustu przedstawicieli środowiska akademickiego zajmującego się szeroko pojętym umiędzynarodowieniem polskich uczelni.