SGGW

30
października
2020

Stanowisko Prezydium KRASP z 30 października 2020 r. w spr. aktualnej sytuacji społecznej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wystosowała stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji społecznej w kraju. Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Michał Zasada pełni funkcję wiceprzewodniczącego KRASP.

Rektorzy zaapelowali do władz państwowych o niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie za oburzające uznali obciążanie rektorów odpowiedzialnością za spowodowanie wśród studentów zwiększenia ryzyka zarażenia wirusem SARSCoV-2. 

Pełny tekst dokumenty <<do pobrania>>