SGGW

12
marca
2020

Odwołanie uroczystości zaplanowanej na 19 marca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo społeczności akademickiej SGGW i uczestników wydarzenia, Rektor SGGW odwołuje zaplanowaną na 19 marca 2020 r. uroczystość wręczenia dyplomów doktorom habilitowanym i promocji doktorów oraz wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych. O nowym terminie uroczystości poinformujemy Państwa, jak tylko będzie to możliwe.