Pracownicy

Izabela Myszka-Stąpór


Izabela Myszka-Stąpór

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Sztuki Krajobrazu

+48 795 122 120Asystent w Katedrze Sztuki Krajobrazu, projektantka ogrodów, ogrodnik.

W pracy naukowej zajmuje się elementami budującymi ogród – ich formą, funkcją i znaczeniem. Ukończyła studia ogrodnicze, kursy zawodowe i studia podyplomowe: Wzornictwo ogrodowe oraz Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym.

Zainteresowania naukowe dotyczą różnych typów ogrodów: ogrody pokazowe, działkowe, ogrody w przestrzeniach prywatnych i wspólnotowych, ogrody w przestrzeniach publicznych. Ogrody te bada w kontekście ich kompozycji i stosowanych elementów.

Jest członkiem Zespołu społecznych podstaw architektury krajobrazu. Uczestniczy w projektowaniu i realizacji ogrodów pokazowych na festiwalu ogrodów w Bolestraszycach. Zajmuje się organizacją konferencji naukowych i warsztatów projektowych.

Publikacje

  1. Myszka-Stąpór I. 2011. Znaczenie w ogrodzie. Festiwal ogrodów w Chaumont sur Loire. Krajobraz XXI wieku. Sztuka Krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, red. Rylke J. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa

  2. Myszka-Stąpór I. 2011. Elementy wzornictwa w warstwie znaczeniowej ogrodu. Wzornictwo ogrodowe 2011, red Rylke J. Wydawnictwo Sztuka ogrodu Sztuka krajobrazu, Warszawa

  3. Myszka-Stąpór I. 2011. Festiwal ogrodów w Bolestraszycach. Znaczenie w ogrodach pokazowych. Krajobraz XXI wieku. Sztuka Krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku, red. Rylke J. Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa

  4. Myszka-Stąpór I. 2012. Warstwa semantyczna ogrodu przekazywana przez elementy wzornictwa ogrodowego. Wzornictwo ogrodowe 2012, red Rylke J. Wydawnictwo Sztuka ogrodu. Sztuka krajobrazu, Warszawa

  5. Gawryszewska B., Myszka-Stąpór I. 2012. Logicznie i symbolicznie. O projektowaniu proaktywnym w Bolestraszycach. W: Ogród za oknem. Ogród kobiety, red: Gawryszewska B. Wlazło-Malinowska K. Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu

  6. Myszka-Stąpór I. 2013. Karta znaczeń. Forma, funkcja i znaczenie odczytywane w ogrodach. Sztuka ogrodu sztuka krajobrazu 3/2013. Warszawa