Pracownicy

Andrzej Życzyński


dr inż.

Andrzej Życzyński

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 73LIII Liceum Ogólnokształcšce pod wez. śœw. Augustyna - 1973;

Państwowe Studium Stenotypii I Języków Obcych - Wydz. Handlu Zagranicznego 1975;

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zootechniczny - 198o.

Badania nt przydatności użytkowej triploidalnych pstrągów tęczowych (rozprawa doktorska) i selekcji populacyjnej.

Badania dziedziczenia wybranych cech morfologicznych amerykańskich węży Colubridae, oraz genetyczne badania nad ich behawiorem obronnym. Zbieranie doświadczeń nad hormonalną indukcją rozrodu płazów w niewoli. Podstawowe badania kariotypowe egzotycznych płazów.

Publikacje

 1. Życzyński A., Duszewska A.1994. A simple, fast and reliable method of detecting efficency of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) triploidization. ANNALS OF warsaw Agricultural University-SGGW Animal Science No 31.1994:11-16.

 2. Dobosz S., Goryczko K., Olech W., Życzyński A., Fredrich F., Kohlman K. 1992. Incomplete diallel cross of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) strains imported to Poland.Fortschr. Fisch. wiss.10(1992):75-82.

 3. Życzyński A., Olech W., Dobosz S., Goryczko K.,Kohlman K.1995. An Attempt to evaluate the genetic parameters of a rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) population. Fortschr. Fisch. wiss.12(1995):77-83.

 4. .Zyczyński A. 2000. Projekt aktywnej ochrony in situ płazów z aglomeracji miejskich. Mat. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków 26-28 VI. 2000.Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.Kraków 2000:156-157.

 5. Życzyński A., Stefański R. 2000. Naturalna I hormonalna stymulacja rozrodu żaby rogatej Ceratophrys ornata i żaby byk Pyxicephalus adspersus w warunkach niewoli. Mat. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Kraków 26-28 VI. 2000.

 6. Życzyński A., Nowak Z. 2002. Metoda RAPD jako proponowane narzędzie genetyki ekologicznej, przy nieinwazyjnym pobraniu materiału. Mat. VI Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej. Krakow 2002:156-162.

 7. Życzyński A. 2002. Ochrona herpetofauny w warszawskim kompleksie parkowym Pola Mokotowskie. Przegląd Przyrodniczy XIII,3(2002):137-140.

 8. Spanowicz M., Życzyński A. 2002. Projekt zasilania lokalnej populacji Lampropeltis alterna w rejonie Limpia Canyon (Płd.-Wsch. Teksas). Przegląd Przyrodniczy XIII, 3(2002): 147-150.

 9. Życzyński A. 2002. Zmiany domestykacyjne u ryb. (artykuł przeglądowy). Zeszyty Nauk. Przeglądu Hodowlanego 66(2002):89-96.

 10. Życzyński A. 2006. Hormonalne indukowanie rozrodu ropuchy agi Bufo marinus, traktowanej jako modelowy gatunek pilotowy dla ochrony płazów ex situ. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna. Krakow 27-28 września.Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej:189

 11. Życzyński A., Kiewicz M.2006. Ocena realizacji planu ochrony herpetofauny w Parku im. J Piłsudskiego (Pola Mokotowskie).Przegląd Przyrodniczy XVII,3-4(2006): 63-71.

 12. Życzyński A., Mierzejewska M. 2008.Morphological and behavioral analyses of indoors hatched pond turtle Emys orbicularis in aspect of prognosis of it's future survivorship. Annals of Warsaw Unversity of Life Sciences - SGGW, Animal Science No 45, Warsaw 2

 13. Życzyński A. Kamiński G. Próba identyfikacji rasowej Pytona zielonego Morelia viridis na podstawie zewnętrznych cech genotypowych. Biologia płazów i gadów – ochrona herpetofauny. Wydawnictwo Naukowe AP w Krakowie.ISBN 978-83-7271-502-9,str 174-179

 14. Życzyński A., Piliczewski P., Nowak Z. Comparative Study of Defense Behavior of the Snakes from Genus Lampropeltis with particular referene to their Color Pattern as the potential factor influencing General Fitness. 2008.6th World Congress of Herpetology

 15. Życzyński A. Zwierzęta przyjazne człowiekowi. Ekologia wnętrz. Zdrowy dom, zdrowe mieszkanie, zdrowi ludzie. Wydawca Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, współwydawca: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. IS

 16. Str 161-174.

 17. Życzyński A. Próba ustalenia modelu dziedziczenia kształtu łuski odbytowej u amerykanskich węży Colubridae. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. X Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 27-28 września 2010. Pod redakcjš Wladysława Zama

 18. Życzyński A. Indukowane rozmnożenie amerykańskiej ropuchy Bufo alvarius. Biologia płazów i gadów - ochrona herpetofauny. X Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 27-28 września 2010. Pod redakcjš Wladysława Zamachowskiego Uniwersutet Pedagogiczny

 19. Życzyński A. Wstepne badania nad dziedziczeniem albinizmu u amerykańskich węży z rodzaju Lampropertis. Proponowany model. X Ogolnopolska Konferencja Herpetologiczna Kraków 27-28 września 2010. Pod redakcjš Wladysława Zamachowskiego Uniwersutet Pedagogic

 20. Żuwała K., ……….Życzyński A. Gustatory organs In the development of Rhinella marina (Linnaeus, 1758). XXX Conference on Embriology, May, Jurata, ,Acta Biologica Cracoviensia seria Botanica 54 (supl1): 47. 2012

 21. Życzyński A. De Coloradopad (Bufo alvarius), kampioen zwaargewicht van de Verenigde Staten. 2013.Dendrobatidae Nederland Magazine: 20-25.