Pracownicy

Monika Zielińska-Sitkiewicz


dr

Monika Zielińska-Sitkiewicz

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Ekonometrii i Statystyki