Pracownicy

Sylwia Żakowska-Biemans


dr inż.

Sylwia Żakowska-Biemans

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji