Pracownicy

Piotr Wrzeciono


dr

Piotr Wrzeciono

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Katedra Informatyki

+48 22 59 372 76

Publikacje

 1. Piotr Wrzeciono, Waldemar Karwowski, "Pattern Recognition Method for Classification of Agricultural Scientific Papers in Polish." International Conference on Computer Vision and Graphics. Springer, Cham, 2018. pp. 499-511

 2. Piotr Wrzeciono, Wojciech Przybylski, Andrzej Ostrowski, "Guitar Sound Parameters to Assess the Impact of Atmospheric Conditions on the Acoustic Qualities of the Instrument", Acoustics 2018, Ustka

 3. Wojciech Łapka, Piotr Wrzeciono, "Vibroacoustic analysis of selected sources of low-frequency noise in residential buildings " in "Advances in Acoustics", red. Jacek Marszal, wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział Gdański, 2018, pp. 50-55

 4. Piotr Wrzeciono, „Absorbcyjna sztuczna głowa do nagrań binauralnych", rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017”, red. Dariusz Bismor, wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Górnośląski, Gliwice 2017

 5. Waldemar Karwowski, Piotr Wrzeciono, „The dictionary structure for effective word search”, Information Systems In Management (2017), vol. 6(4), pp. 284-293

 6. Waldemar Karwowski, Piotr Wrzeciono, „Methods of automatic topic mining in publications in agriculture domain”,Information Systems In Management (2017), vol. 6(3), pp. 192-202

 7. Piotr Wrzeciono, „Subiektywna ocena głośności skrzypiec”, rozdział w monografii „Postępy akustyki”, red. Krzysztof J. Opieliński, wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Akustyczne - Oddział Wrocławski, Wrocław 2015

 8. Maciej Janowicz, Joanna Kaleta, Piotr Wrzeciono,Andrzej Zembrzuski, and Arkadiusz Orlowski, „Visualization of Nonlocality in Coupled Map Latices”, Machine GRAPHICS & VISION vol. 25, no. 1/4, 2016 pp. 13–25

 9. Maciej Janowicz, Joanna Kaleta, Piotr Wrzeciono, and Andrzej Zembrzuski, „Acoustic carpets”, Machine GRAPHICS & VISION vol. 25, no. 1/4, 2016 pp. 3–12

 10. Piotr Wrzeciono, „Classifier of leveling of sound intensity level between violin strings”, 7th Forum Acusticum, Kraków, 2014

 11. Piotr Wrzeciono, Waldemar Karwowski, „Automatic Indexing and Creating Semantic Networks for Agricultural Science Papers in the Polish Language”, Computer Software and Applications Conference Workshops (COMPSACW), 2013 IEEE 37th Annual, Kyoto,

 12. Waldemar Karwowski, Piotr Wrzeciono, „Automatyczne indeksowanie zasobów informacyjnych dotyczących rolnictwa w języku polskim”, XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie”, Kraków, 20

 13. Piotr Wrzeciono, „Zależność pomiędzy subiektywnym i obiektywnym pomiarem wyrównania natężenia dźwięku pomiędzy strunami skrzypiec”, Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA 2012, Poznań - Boszkowo.

 14. Piotr Wrzeciono, „Metoda pomiaru wyrównania natężenia dźwięku pomiędzy strunami skrzypiec”, Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA 2011, Gdańsk - Jurata.

 15. Piotr Wrzeciono, Krzysztof Marasek, „Violin Sound Quality: Expert Judgements and Objective Measurements” - rozdział w książce „Advances in Music Information Retrival” zredagowaną pod redakcją Zbigniewa Rasia i Alicji Wieczorkowskie

 16. Piotr Wrzeciono, „Klasyfikator jakości dźwięku skrzypiec dla multimedialnych baz danych”, XI International PhD Workshop, Wisła 2009.

 17. Piotr Wrzeciono „A method of detecting the c4 violin mode in the energy spectra of chromatic scales”, Archives of Acoustics, 2007.

 18. Piotr Wrzeciono, „Metoda wykrywania modu C4 skrzypiec w widmie energetycznym gam chromatycznych”, Otwarte Seminarium Akustyki, OSA 2007, Rzeszów - Przemyśl.

 19. Piotr Wrzeciono, „A New Method of Searching for Violin Modes”, The IEEE Region 8 Eurocon 2007 Conference, Warszawa.

 20. Piotr Wrzeciono, „Matematyczna metoda opisu własności dźwięku instrumentu muzycznego” Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA 2006, Kraków – Zakopane.

 21. Piotr Wrzeciono, „Statystyczna i percepcyjna analiza dźwięku skrzypiec”, Otwarte Seminarium Akustyki, OSA 2005, Wągrowiec.

 22. Piotr Wrzeciono, Maria Markiewicz-Wrzeciono, „Synteza korektorów opóźnienia grupowego za pomocą metody Monte Carlo”, X Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, Poznań, 2002.

 23. Ewa Łukasik, Piotr Wrzeciono, „Cyfrowa rejestracja dźwięków instrumentów muzycznych do badania ich barwy”, Raport Instytutu Informatyki RB-03/2001, Politechnika Poznańska, Poznań 2001.

 24. Piotr Wrzeciono, „Algorytm losowego kolorowania wierzchołków grafu”, opublikowany w książce: Krystyna Balińska „Projektowanie algorytmów i struktur danych”, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001