Pracownicy

Edyta Małachowska


Edyta Małachowska

Wydział Technologii Drewna

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

+48 22 59 385 45