Pracownicy

Marlena Wojciechowska


mgr inż.

Marlena Wojciechowska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt