Pracownicy

Michał Roman Węsierski


dr

Michał Roman Węsierski

Wydział Nauk Społecznych

Katedra Socjologiiabsolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Zakładzie Nauk o Polityce i Stosunków Międzynarodowych Katedry Socjologii SGGW. Rozprawę doktorską bronił w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego główny obszar zainteresowań badawczych obejmuje teorię i filozofię polityki, filozofię nauki i metodologię nauk społecznych oraz semiotykę logiczną.

Członkostwo w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych:Członek Ośrodka Badań Filozoficznych (sekcja filozofii polityki)Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (sekcja metodologiczna)Członek Polskiego Towarzystwa Semiotycznego

Pełnione funkcje:Koordynator Wydziału Nauk Społecznych SGGW ds. Systemu POL-onSekretarz Wydziałowej Komisji RekrutacyjnejSekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.