Pracownicy

Łukasz Uzarowicz


dr

Łukasz Uzarowicz

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

+48 22 59 326 12Zainteresowania badawcze:

(1) procesy glebotwórcze i wietrzeniowe w glebach technogenicznych (Technosols) wytworzonych z odpadów poprzemysłowych

(2) przemiany krzemianów warstwowych i powstawanie minerałów ilastych w glebach

(3) przemiany siarczków w środowisku glebowymRealizowane projekty badawcze:

2012-2015 Kierownik projektu badawczego nr 2011/03/D/ST10/04599 pt. „Określenie dynamiki i mechanizmów przemian mineralnych oraz chemicznych w utworach glebowych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów z elektrowni węglowych” ; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

2007-2009; Kierownik projektu badawczego własnego nr N N305 3251 33 pt. "Wpływ minerałów siarczkowych na właściwości oraz skład mineralny gleb hałd kopalnianych"; projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Przebieg kariery zawodowej:

2012- adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa

2009-2012 adiunkt, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku PrzyrodniczymWykształcenie:

2019, doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (stopień nadany przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie w dniu 9 maja 2019 r.). Tytuł osiągnięcia naukowego (cykl publikacji): „Wskaźniki procesów glebotwórczych i ewolucja technogenicznych utworów glebowych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów popiołowo-żużlowych z elektrowni węglowych”

2009, doktor nauk o Ziemi w dziedzinie geografia (specjalność gleboznawstwo), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2007, magister geologii, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2005, magister geografii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Curriculum Vitae

http://agrobiol.sggw.pl/srodowisko/pages/strona-glowna/sklad-osobowy/lukasz-uzarowicz.php?lang=PL

Publikacje

 1. Stępniewska H., Uzarowicz Ł., Błońska E., Kwasowski W., Słodczyk Z., Gałka D., Hebda A., 2019. Fungal abundance and diversity as influenced by properties of Technosols developed from mine wastes containing iron sulphides: A case study from abandoned iron

 2. Jonczak J., Florek W., Kruczkowska B., Gadziszewska J., Niska M., Uzarowicz Ł., 2019. Late Vistulian and Holocene development of litho-morpho-pedogenic processes in the southern Baltic coastal zone: A case study from Dębina, northern Poland. Geoderma, 348

 3. Stachnik Ł., Yde J.C., Nawrot A., Uzarowicz Ł., Łepkowska E., Kozak K., 2019. Aluminium in glacial meltwater demonstrates an association with nutrient export (Werenskiöldbreen, Svalbard). Hydrological Processes, 1–20.

 4. Šimanský V., Juriga M., Jonczak J., Uzarowicz Ł., Stępień W., 2019. How relationships between soil organic matter parameters and soil structure characteristics are affected by the long-term fertilization of a sandy soil. Geoderma, 342, 75-84.

 5. Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Śpiewak O., Świtoniak M., 2018. Indicators of pedogenesis of Technosol developed in an ash settling pond at the Bełchatów thermal power station (central Poland). Soil Science Annual, 69(1), 49-59.

 6. Šimanský V., Igaz D., Horák J., Šurda P., Kolenčík M., Buchkina N.P., Uzarowicz L., Juriga M., Šrank D., 2018. Response of soil organic matter and water-stable aggregates to different biochar treatments including nitrogen fertilization. Journal of Hydrolo

 7. Oktaba L., Odrobińska D., Uzarowicz Ł., 2018. The impact of different land uses in urban area on humus quality. Journal of Soils and Sediments, 18(8), 2823-2832.

 8. Uzarowicz Ł., Skiba M., Leue M., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2018. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part II. Mineral transformations and so

 9. Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Mendak E., Bartmiński P., Szara E., Kondras M., Oktaba L., Turek A., Rogoziński R., 2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. P

 10. Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Gworek B., Kondras M., Kozanecka T., Okołowicz M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej G

 11. Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., Piotrowski M., 2016. Gleby obiektu doświadczalnego Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Miedniewicach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: pp. 69.

 12. Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2015. Mineralogy and chemical composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from selected thermal power stations in Poland. Soil Science Annual, 66(2): 82-91.

 13. Greinert A. (red.), Bazan-Krzywoszańska A., Drab M., Fiszer J., Gontaszewska A., Jachimko B., Jędrczak A., Kraiński A., Krzaklewski W., Maciantowicz M., Naworyta W., Pietrzykowski M., Skiba M., Uzarowicz Ł., 2015. Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja

 14. Uzarowicz Ł., Szafranek A., Kurbiel M., 2014. Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego KWB „Bełchatów” (Problems with the soil classification and quality assessment of agricultu

 15. Stachnik Ł., Wałach P., Uzarowicz Ł., Yde J., Tosheva Z., Wrońska-Wałach D., 2014. Water chemistry and hydrometeorology in a glacierized catchment in the Polar Urals, Russia. Journal of Mountain Science, 11(5): 1097-1111.

 16. Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł., 2013. Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences. Soil Science Annual, 64(4): 145-150.

 17. Uzarowicz Ł., Skiba S., 2013. Technogenic soils developed from mine wastes containing iron sulphides in southern Poland. [In:] Technogenic soils of Poland (Ed. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek), Polish Society of Soil Science, Toruń: 275-299.

 18. Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B., 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia, 97(1-2): 117-137.

 19. Uzarowicz Ł., 2013. Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma, 197-198C, 137-150.

 20. Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2012. Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych Technosols zawierających siarczki żelaza (Assessment of properties of technogenic soils Technosols containing iron sulfides). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Ann

 21. Uzarowicz Ł., Šegvić B., Michalik M., Bylina P., 2012. The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals, 47(4),

 22. Kurbiel M., Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2011. Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB "Bełchatów" (The influence of open-pit mining on agricultural space in the area of "Bełchatów" lignite mine). Studia KPZK

 23. Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Šegvić B., 2011. Clay-mineral formation in soils developed in the weathering zone of pyrite-bearing schists: A case study from the abandoned pyrite mine in Wieściszowice, Lower Silesia, Poland. Clays and Clay Minerals, 59

 24. Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as an indicator of pedogenesis. Geoderma, 163(1-2), 95-108.

 25. Uzarowicz Ł., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulfides in select abandoned industrial sites: Environmental hazards and reclamation possibilities. Polish Journal of Environmental Studies, 20(3), 771-782.

 26. Stachnik Ł., Uzarowicz Ł., 2011. The relationship between dissolved solids yield and the presence of snow cover in the periglacial basin of the Obruchev Glacier (Polar Urals) during the ablation season. Quaestiones Geographicae, 30(1), 95-103.

 27. Uzarowicz Ł., Łyp M., Wałach P., Wrońska-Wałach D., Płoskonka D., Stachnik Ł., Bregin M., Bajor K., 2009. Na Uralu Polarnym (In the Polar Ural Mts.). [In:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, tom IV, (red. Z. Górka i J. Więcław-Michniewska).

 28. Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Michalik M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Silesia). Polish Journal of Soil Science, 41/2, 183-193.

 29. Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (Development and transformation directions of talus carbonate soils in the Pieniny National Park). Pieniny - Przy