Pracownicy

Marta Utratna


mgr

Marta Utratna

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Wodnej

+48 22 59 352 68Wykształcenie:Doktorant w Katedrze Inżynierii Wodnej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieAbsolwentka Ochrony Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki WarszawskiejPraca:Obecnie

Pracownik Techniczny w Katedrze Inżynierii Wodnej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w WarszawieW latach 2007-2008

Stażysta, a następnie Asystent specjalista ds. Ochrony Środowiska w Biurze Ekspertyz i Projektów „EKKOM”Badania:- prowadzenie pomiarów hydrometrycznych

- opracowywanie uzyskanych wyników

Publikacje

  1. - T. Okruszko, M. Giełczewski, M. Stelmaszczyk, M. Piniewski, and M. Utratna 2012. The Narew River Basin Management Problems - Integrated Approach. In Tomasz Nałęcz (ed.), Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of The European Union, NATO Science f

  2. - D. Mirosław-Świątek, M. Utratna, Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy (s. 20-32), Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska Vol. 21 (2) Nr 56, Warszawa 2012

  3. - M. Utratna, T. Okruszko "The impact of water quality on the Special Areas of Conservation (Natura 2000) located in the river Narew and river Warta valleys" in Problems of Management and Environmental Protection, published by UWM, Olsztyn 2011 r.