Pracownicy

Martyna Batorska


dr hab.

Martyna Batorska

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt

+48 22 59 365 62- ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w Warszawie

- absolwentka Wydziału Zootechnicznego SGGW

- od 1984 r. zatrudniona w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej SGGW

- doktorat (obrona w 1996 r.) „Œ"Śruta żytnia jako podstawowy komponent energetyczny mieszanek pełnoporcjowych dla różnych grup śœwiń"” – promotor prof. dr hab. J. Kulisiewicz

- habilitacja (28.01.2014r.) "Wpływ wzbogacenia paszy dla rosnących świń w selen na wyniki produkcyjne i jakość wieprzowiny oraz koncentrację Se w wybranych tkankach i narządach"

- promotor: 19 prac magisterskich i 17 inżynierskich

- autorka i współautorka 42 prac naukowych i 28 popularnonaukowych oraz 2 skryptów

- pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału Nauk o Zwierzętach

- zainteresowania badawcze: jakośœć i modyfikacja wieprzowiny, selen w mięsie

- zainteresowania (poza obszarem badań): szkolenie psów policyjnych, buldogi francuskie, siłownia, Katolicka Odnowa Charyzmatyczna

Publikacje

 1. 1. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Dziuba M., 2001: Wpływ dodatku fitazy mikrobiologicznej do diety na strawność paszy i wartośść rzeźŸną tuczników. Annals of Warsaw University, Animal Science, special number, 193-199

 2. 2. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Kulisiewicz J., 2002: The effect of reproductive maturity on the performance of sows herd. Annals of Animal Sciences, Suppl. 2, 161-165

 3. 3. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Kulisiewicz J., 2003: The influence of addition of selected growth stimulants on pig fatteners production results and fatty acids profile. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, vol.12/53, no 1, 23-25

 4. 4. Batorska M., Więcek J., Rekiel A., Kulisiewicz J., 2003: The influence of addition of selected growth stimulants on pig fatteners production results and fatty acids profile. /przedruk z Pol. J. Food Nutr. Sci. (j.w.)/ wyd. brytyjskie: Feedinfo News ser

 5. 5. Batorska M., Szara T., Więcek J., Rekiel A., Turek B., 2003: Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy do diety dla tuczników na gęstośść kośści i zawartośść w nich wapnia, fosforu i popiołu. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia vol. XX

 6. 6. Rekiel A., Ciechowicz M., Kozłowski W., Batorska M., 2003: The influence of antibiotic, probiotic or zinc oxide addition on morphoretric indices of pig intestines. Annals of Animal Sciences, Suppl. No. 2, 123-126

 7. 7. Rekiel A., Batorska M., 2003: The examination of selected reproductive markers of crossbred sows. Annals of Warsaw Agricultural University 41, 15-19

 8. 8. Rekiel A., Wiecek J., Batorska M., 2004: Comparison of the fattening and slaughter traits of crossbred pigs of two genotypes. Anim. Sci. Paper Rep. 22, Supp. 3, 61-66

 9. 9. Rekiel A., Batorska M., Więcek J., Dziuba M., 2005: Slaughter value and meat quality in pigs fed diets with different feed additives. Polish Journal of Food and Nutrition Science, vol.14/55, No.1, 27-30

 10. 10. Rekiel A., Więcek J., Bielecki W., Gajewska J., Kulisiewicz J., Cichowicz M., Batorska M., Roszkowski T., Beyga K., 2007: Effect of addition of feed antibiotic flavomycin or probiotic BIO-MOS on production results of fatteners, blood biochemical param

 11. 11. Mieńkowska-Stępniewska K., Kulisiewicz J., Batorska M., Rekiel A., Więcek J., 2007: Mineral composition of loin meat in the Polish maternal and paternal breeds of pigs. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 31-37

 12. 12. Gajewska J., Masznicz M., Rekiel A., Batorska M., Pawlicka E., Więcek J., 2008: Skład mikroflory kału prosiąt i tuczników otrzymujących dodatek preparatu probiotycznego i/lub kwasu benzoesowego. Roczniki Naukowe PTZ, 3, 165-174

 13. 13. Więcek J., Szara T., Rekiel A., Batorska M., Tokarska G., 2008: Wpływ poziomu żywienia śświń oraz dodatku oleju lnianego do paszy na wybrane wskaźŸniki gospodarki mineralnej organizmu. Roczniki Naukowe PTZ, 3, 183-190

 14. 14. Poczta M., Szulmowicz P., Kulisiewicz J., Batorska M., 2009: Occurrence of conformation defects in young breeding pigs Polish Large White and Polish Landrace breeds. Roczniki Naukowe PTZ 5, 2, 41-53

 15. 15. Kulisiewicz J., Szumlewicz P., Batorska M., Poczta M., 2009: Effect of management with and without litter and of rearing season on the results with conformation evaluation of Polish Large White and Polish Landrace gilts. Roczniki Naukowe PTZ 7, 4, 55

 16. 16. Andruszkiewicz B., Kulisiewicz J., Więcek J., Batorska M., Rekiel A, 2010: Relationship between hierarchy in group of pregnant sows kept in housing system with electronic feeding station and the results of reproductive performance. Roczniki Naukowe PT

 17. 17. Kulisiewicz J., Szumlewicz P., Batorska M., Poczta M., 2010: Związki między cechami pokroju u młodych śświń hodowlanych rasy polskiej białej zwisłouchej i wielkiej białej polskiej. Roczniki Naukowe PTZ 6, 3, 25 – 37

 18. 18. Więcek J., Rekiel A., Batorska M., Skomiał J., 2011: Effect of restricted feeding and realimentation periods on pork quality and fatty acid profile of M. longissimus thoracis. Meat Science 87, 244-249

 19. 19. Rekiel A., Więcek J., Batorska M., Beyga K., 2011: WskaŸźniki profile hematologicznego loch przed oproszeniem i w 21. dniu laktacji. Roczniki Naukowe PTZ 7, 1, 79-87

 20. 20. Bartosik J., Rekiel A., Klockiewicz M., Górski P., Batorska M., 2012: The effect of housing system on the incidence of intestinal parasite infestation in pigs. Journal of Central European Agriculture vol. 13, no 4

 21. 21. Bartosik J., Górski P., Batorska M., Tokarska G., Klockiewicz M., 2012: Ekstensywnośść i intensywnośść występowania pasożytów jelitowych u śświń w gospodarstwie stosującym program profilaktyczny. Roczniki Naukowe PTZ, 8, 3, 45-54

 22. 22. Rekiel A., Wiecek J., Ptak J., Batorska M., Mizior M., 2013: Wpływ sezonu urodzenia loch rasy wielka biała polska i polska biała zwisłoucha na liczbę prosiąt urodzonych i odchowanych. Roczniki Naukowe PTZ, 9, 2, 47-56