Pracownicy

Anna Urbanek


mgr

Anna Urbanek

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

+48 22 59 340 30Mgr inż. Anna Urbanek

Urodziła się w Łowiczu. Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z Wydziałem związana od 2009 r. Pracuje w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej, na stanowisku specjalisty. Odpowiada za sporządzanie planów dydaktycznych i sprawozdań, do których zobligowana jest Katedra oraz przygotowywanie

i opisywanie wszelkiej dokumentacji finansowej i przekazywanie jej do Kwestury a także za prowadzenie ksiąg inwentarzowych i księgozbioru Katedry.

Od 2010 roku członek Komitetu Organizacyjnego cyklu konferencji „Przemiany w Gospodarce Żywnościowej w Krajach Europejskich”, organizowanych przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej.

Członek Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych w kadencji 2012-2016, 2016-2020;

Zainteresowania: turystyka górska, sport, taniec, literatura podróżnicza.