Pracownicy

Jan Szyszko


prof. dr hab.

Jan Szyszko

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych