Pracownicy

Karolina Szymona


dr inż.

Karolina Szymona

Wydział Technologii Drewna

Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna