Pracownicy

Izabela Szymborska-Sandhu


mgr inż.

Izabela Szymborska-Sandhu

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

322 3 1