Pracownicy

Karol Szymanowski


dr inż.

Karol Szymanowski

Wydział Technologii Drewna

Katedra Mechanicznej Obróbki Drewna