Pracownicy

Barbara Szulczewska


dr hab.

Barbara Szulczewska

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Architektury Krajobrazu