Pracownicy

Wiesław Szulc


prof. dr hab.

Wiesław Szulc

Wydział Rolnictwa i Biologii

Katedra Nauk o Środowisku Glebowym

+48 22 59 326 28Wykształcenie:

2008 dr hab. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW (doktor w dziedzinie agronomia, specjalność chemia rolna)

1995 dr, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW (doktor w dziedzinie agronomia, specjalność chemia rolna)

1989 mgr inż., Wydział Rolniczy SGGWPrzebieg kariery zawodowej:

2011 - prof. nadzw. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej

1995-2011 adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej

1989-1995 studia doktoranckie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Zakład Chemii RolniczejZainteresowania badawcze:

1.Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na właściwości fizyczno-chemiczne gleb oraz plonowanie i skład chemiczny roślin

2.Oznaczanie ilości i różnych form siarki w glebach i roślinach

3.Skład chemiczny roztworu glebowego w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych

4.Przyrodnicze wykorzystanie odpadów komunalnych i przemysłowychRealizowane projekty badawcze:

PROJEKT BADAWCZO ROZWOJOWY nr pbs1/b8/4/2012 - wykonawca

Tytuł projektu: "Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy" (termin realizacji 2012-2015), finansowane przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuPROJEKT BADAWCZY - N N310 726440 - wykonawca

Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody oznaczania potrzeb nawożenia roślin uprawnych mikroelementami (okres realizacji 2011-2013) finansowane przez Narodowe Centrum NaukiPROJEKT BADAWCZO ROZWOJOWY nr 14-0012-04/2008 - wykonawca

Tytuł projektu: "Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz organiczny i nawozy organiczno-mineralne" (termin realizacji 2008-2011) finansowane przez Narodowe Centrum Badań i RozwojuPROJEKT BADAWCZY nr 3P06R06625 - kierownik

Tytuł projektu "Opracowanie metodyki potrzeb nawożenia siarką"

(termin realizacji: 2003-2006) finansowane przez Komitet Badań NaukowychPROJEKT BADAWCZY nr 5 P06H 013 012

Tytuł projektu: "Stężenie mikroelementów w roztworze glebowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych" - wykonawca

(termin realizacji 1997-1998) finansowane przez Komitet Badań NaukowychPROJEKT BADAWCZY nr 6 P06R 04921- wykonawca

Tytuł projektu: Regeneracja gleb lekkich nadmiernie zakwaszonych i wyczerpanych z dostępnych form fosforu i potasu.

(termin realizacji 2001-2005) finansowane przez Komitet Badań NaukowychPROJEKT BADAWCZY SGGW - wykonawca

Tytuł projektu: Ocena przydatności osadów ściekowych z oczyszczalni miejskich do rolniczego wykorzystania na przykładzie warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka

(termin realizacji 1999-2000) finansowane przez Komitet Badań Naukowych

Publikacje

 1. List of selected publications:

 2. 1.Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Plant availability of zinc in differentiated soil conditions. Fres. Environ. Bull. 9: 2542-2546

 3. 2.Szulc W., Rutkowska B. 2013. Diagnostics of boron deficiency for plants in referenceto boron concentration in the soil solution. Soil Plant Environ. Vol 59, No 8: 372-377

 4. 3.Rutkowska B., Szulc W. 2011. Usefulness of compost from mushrooms substrate for fertilization of Miscantus plantation. Nawozy i Nawożenie 42: 91-96

 5. 4.Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Stępień W. 2011. Effect of compost from the spent mushroom substrate on maize yield and soil fertility. Nawozy i Nawożenie 43: 39-45

 6. 5.Sosnowski J., Jankowski K., Rutkowska B., Szulc W. 2011. Effect of microbial preparation used in perennial crops on the soil CO2 respiration. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 253-259

 7. 6.Jankowski K., Jankowska J., Rutkowska B., Szulc W., Kolczarek R. 2011. Effect of iron chelate dose and perennial ryegrass variety on the lawn quality. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 83-89

 8. 7.Jankowski K., Sosnowski J., Rutkowska B., Szulc W., Jankowska J. 2011. Changes of soil chemical properties as a result of the cultivation of grass-legume mixtures and the application of various nitrogen doses. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 91-98

 9. 8.Jodełka J., Jankowski K., Kolczarek R., Rutkowska B., Szulc W. 2011. Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) yield under limited phosphorus or potassium fertilization and the method of nitrogen supply. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 109-117

 10. 9.Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Felczyński K. 2010. Usefulness of different extraction solutions for determination of plant availability of heavy metals. Ecological Chemistry and Engineering (seria A) 17, No 4-5: 483-489

 11. 10.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Pikuła D. 2010. Bioaccumulation index and contamination index as criteria for assessment of accumulation of copper and zinc in biomass of pasture plants. Fresenius Environmental Bulletin 19, No 4: 620-623

 12. 11.Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Pikuła D. 2010. Tolerance index as indicator of plant sensitivity to soil pollution with heavy metals in agricultural ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 19, No 2a: 397-400

 13. 12.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2009. Influence of soil fertilization on concentration of microelements in soil solution of sandy soil. Journal of Elementology 14(2): 349-35

 14. 13.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Gutowska A. 2008. Possibilities of the agricultural use of decoction from the alcohol-distilling industry. Archives of Environmental Protection 34: 163-168

 15. 14.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Ożarowski G. 2008. Environmental results of application of city refuse compost “DANO”. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge – Pawłowska&Pawłowski (eds). Taylor&Francis Group

 16. 15.Stępień W., Rutkowska B., Szulc W. 2008. The possibilities of natural management of the ashes from the Bełchatów power plant. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge – Pawłowska&Pawłowski (eds). Taylor&Francis Group, London. (S

 17. 16.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2006. The relationship between ions concentration in soil solution and degree of plants supply with micronutrients. Polish Journal of Environmental Studies Vol.15, no. 2A, part II: 468-473

 18. 17.Rutkowska B., Szulc W., Cupryś K. 2006. Possibility of utilization of sewage sludge from municipal sewage-treatment plant in agriculture. Humic Substances in Ecosystems 6: 141-145

 19. 18.Szulc W., Rutkowska B., Stępień W., Kocik J. 2006. The influence of storage on sewage sludge composition and possibility of the sewage utilization. Humic Substances in Ecosystems 6: 186-189

 20. 19.Lipiński W., Rutkowska B., Szulc W. 2005. Content of nitrogen mineral forms in soil as a criterion of estimation of soil environment condition. Ecological Chemistry and Engineering (seria A) T. 12 (1-2): 85-92

 21. 20.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2004. The effect of the content of organic carbon in the soil on the chemical composition of the soil solution. Polish Journal of Soil Science t. 37, z.2: 105–112

 22. 21.Stępień W., Szulc W., Rutkowska B. 2004. The content of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge amended soil. Ecological Chemistry and Engineering (seria A) t. 11 (8): 795-802

 23. 22.Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2004. Effect of differentiated fertilization on the content of soil organic carbon in the condition of long-term fertilization experiment. Annales UMCS Sec E, 59, 1: 47-53

 24. 23.Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W. 2002. Ions equilibrium in soil solution under long-term field experiment on sandy soil. Archives of Agronomy and Soil Science (Arch. Acker-Pfl. Boden.) Vol. 48, number 5: 445-450

 25. 24.Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W. 2000. Quantitative relations between forms of microelements in arable layer of lessive-type soil under the conditions of many year differentiated fertilization. Roczniki Gleboznawcze. t. LI, nr. 3/4, 47-55

 26. 25.Łabętowicz J., Szulc W., Rutkowska B. 2000. Effect of phosphorus fertilization on the level of heavy metals in the soil in the conditions of long-term fertilizing experiment. Ann. Warsaw Agricult. Univ - SGGW, Land Reclamation No. 30: 53–58