Pracownicy

Lidia Szulc-Dąbrowska


dr

Lidia Szulc-Dąbrowska

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Przedklinicznych

22 59 360 61