Pracownicy

Karolina Szulc


dr inż.

Karolina Szulc

Wydział Nauk o Żywności

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

+48 22 59 375 77Od grudnia 2008 roku jestem zatrudniona w Katedrze Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności SGGW w Warszawie na stanowisku adiunkta.W ramach pracy naukowej koncentruję się na badaniach związanych z produkcją żywności w formie sypkiej (w szczególności żywności dla dzieci) z wykorzystaniem różnych metod otrzymywania oraz jej jakością, bezpieczeństwem i funkcjonalnością.Moje zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z: kreowaniem nowego produktu, suszeniem żywności, aglomeracją i powlekaniem żywności, wzbogacaniem żywności, zmianami w strukturze materiału wywołane procesem technologicznym.

Publikacje

 1. Szulc K., Lenart A.: Surface modification of dairy powders: Effects of fluid-bed agglomeration and coating. International Dairy Journal, 2013, 33(1), 55-61.

 2. Górska A., Szulc K., Ostrowska-Ligęza E., Wirkowska M., Bryś J.: The influence of trehalose-maltodextrin and lactose-maltodextrin matrices on thermal and sorption properties of spray-dried beta-lactoglobulin-vitamin D3 complexes. Journal of Thermal Analys

 3. Górska A., Szulc K., Ostrowska-Ligęza E., Wirkowska M., Bryś J.: Próba zastosowania beta-laktoglobuliny jako nośnika palmitynianu retinylu w układach beztłuszczowych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 3(88), 164-173.

 4. Szulc K., Lenart A.: Water vapour adsorption properties of agglomerated baby food powders. Journal of Food Engineering, 2012, 109(1), 135-141.

 5. Górska A., Ostrowska-Ligęza E., Szulc K., Wirkowska M.: A differential scanning calorimetric study of beta-lactoglobulin and vitamin D3 complexes. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, 110(1), 473-477.

 6. Górska A., Szulc K., Ostrowska-Ligęza E., Wirkowska M.: Wykorzystanie właściwości beta-laktoglobuliny do wiązania cholekalcyferolu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 2(81), 99-106.

 7. Szulc K., Ostrowska-Ligęza E., Lenart A.: Functional properties of infant milk powder. Acta Agrophysica, 2012, 19(4), 857-863.

 8. Szulc K. Estkowski J., Tuwalski A., Lenart A.: Wpływ aktywności wody na sypkość mleka wproszku o różnym składzie surowcowym. Acta Agrophysica, 2012, 19(1), 195-202.

 9. Ostrowska-Ligęza E., Szulc K., Wirkowska M., Górska A., Lenart A.: Wpływ aglomeracji i powlekania odżywek w proszku dla niemowląt na stabilność niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Acta Agrophysica, 2012, 19(1), 77-88.

 10. Szulc K., Górska A.: Wpływ procesu suszenia na właściwości rekonstytucyjne. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2012, 45(3), 797-802.

 11. Szulc K., Górska A.: Functional properties of powdered beta-lactoglobulin - cholecalciferol complexes. Cheminé Technologija (Chemical Technology), 2012, 62(4), 48-51.

 12. Lisowski A., Świętochowski A., Szulc K., Lenart A.: Density and porosity of the cut and ground material of energy plants. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW - Agriculture, 2011, 58, 21-28.

 13. Szulc K., Lenart A.: Effect of agglomeration on flowability of baby food powders. Journal of Food Science, 2010, 5(75), E276-E274.

 14. Szulc K., Lenart A.: Przewidywanie wybranych właściwości fizycznych mieszanin sproszkowanych produktów żywnościowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 553, 217-226.

 15. Ostrowska-Ligęza E., Szulc K., Lenart A.: Przemiany fazowe składników odżywek w proszku dla niemowląt. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 553, 171-182.

 16. Szulc K., Lenart A.: Wpływ składu surowcowego i aglomeracji na wybrane właściwości fizyczne wybranych odżywek dla dzieci. Monografia, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ (red. T. Sikora), Kraków, 2010, 185-195.

 17. Szulc K., Lenart A.: Wpływ aglomeracji i składu surowcowego na strukturę żywności w proszku. Wpływ procesów technologicznych na właściwości materiałów i surowców roślinnych. Monografia PAN/ Komitet Agrofizyki (red. Witrowa-Rajchert D., Lenart A., Rybczyńs

 18. Szulc K., Lenart A.: Właściwości reologiczne aglomerowanej żywności w proszku dla dzieci. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1(62), 49-56.

 19. Szulc K., Lenart A.: Właściwości kohezyjne wybranych proszków spożywczych. Inżynieria Rolnicza, 2009, 2(111), 169-175.