Pracownicy

Malgorzata Sztandkie-Maskiewicz


Malgorzata Sztandkie-Maskiewicz

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Dziekanat Wydział Ogrodnicwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu