Pracownicy

Sylwia Szporak-Wasilewska


dr inż.

Sylwia Szporak-Wasilewska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Laboratorium-Centrum Wodne

+48 22 59 352 68Wykształcenie

2012: stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrona i kształtowanie środowiska i w specjalności modelowanie hydrologiczne i teledetekcja satelitarna uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2003: tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska uzyskany na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Dydaktyka

Gospodarka wodna i ochrona wód

Informacyjne bazy danych

Monitoring Funkcjonowania Ekosystemów

Ochrona Ekosystemów Dolinowych

Systemy geoinformacyjne

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Wspomagania Decyzji

Technologie informacyjne

Zintegrowana Gospodarka Wodna

Zintegrowane Systemy Geoinformacyjne

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi

Curriculum Vitae

http://centrum_wodne.sggw.pl/wp-content/uploads/2013/09/Sylwia-Szporak.pdf

Publikacje

  1. S. Szporak, J. Chormański. 2004: Application of ratio images and Principal Component Analysis for determination of land cover during the flooding in the Lower Biebrza Basin using Landsat 7/ETM+ imagery. Scientific Review Engineering and Environmental Scie

  2. T. Okruszko, A. Brandyk, S. Szporak. 2005: Ochrona i renaturyzacja środowiska Bagien Przemkowsko - Przecławskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie Nr 1 (404), Warsaw. (in Polish)

  3. A. Brandyk, S. Szporak, T. Okruszko. 2005: Przemków Landscape Park –key issues in wetlands restoration and management. Wethydro publications: ,,Antropogenic Influence on Wetlands Biodiversity and Sustainable Management of Wetlands”, Warsaw. (

  4. A. Brandyk, S. Szporak, M. Giełczewski, T. Okruszko. 2006: Zagospodarowanie obszaru Bagien Przemkowsko-Przecławskich na tle przekształceń w ich sieci hydrograficznej. Prace naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej 82, Seri

  5. A. Brandyk, M. Giełczewski, S. Szporak, T. Okruszko. 2006: The management of Przemkowsko-Przecławskie swamps against a background of hydrological conditions and environmental protection demands Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, Ann

  6. S. Szporak, A. Kozioł, D. Mirosław-Świątek, J. Kubrak. 2006: Determination of plant characteristics used in discharge assessment of the Biebrza River Valley. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences. Nr 2(34), Warsaw. (in Polish)

  7. A. Brandyk, S. Szporak, M. Giełczewski, T. Okruszko. 2007: Przemkow Peatland. W: Grootjans A., Wołejko L. Conservation of wetlands in polish agricultural landscapes, Szczecin. (in English)

  8. S. Szporak, D. Mirosław-Światek, J. Chormański. 2008: The flood extent in the lower Biebrza basin calculated by the 1D flow model for different land use scenarios. Annals of Warsaw University of Life Sciences - Land Reclamation, Vol.40, No1, 45-54, Warsaw

  9. D. Mirosław-Świątek, S. Szporak, J. Chormański, T. Okruszko. 2008: Hydrodynamic model of the Lower Biebrza River flow; A tool for assessing the hydrologic vulnerability of a floodplain to management practices. International Journal of Ecohydrology & Hydro

  10. U. Somorowska, M. Gutry-Korycka, M. Lenartowicz, J. Chormański, S. Szporak. 2011: Charakterystyka uwarunkowań hydrologicznych - Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Ramus, Published by SGGW, 45-7