Pracownicy

Ewa Szpadzik


dr

Ewa Szpadzik

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Samodzielny Zakład Sadownictwa