Pracownicy

Agnieszka Szostak


mgr inż.

Agnieszka Szostak

Wydział Nauk o Zwierzętach

Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt