Pracownicy

Maciej Szmidt


dr

Maciej Szmidt

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Katedra Nauk Morfologicznych

+48 22 59 362 14

Doktor Nauk Weterynaryjnych. Absolwent Miedzywydziałowego Studium Biotechnologii SGGW. Doktorat przeprowadzony na University of Illinois at Chicago z obszaru biologii rozrodu. Kierownictwo i udział w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych z zakresu Nano Biomedycyny. Prowadzone badania naukowe; implantacja zarodka, onkologia, hodowla komórkowa i tkankowa, nanomedycyna aplikacyjna, przyrządy nanobiooptyczne, nanocząstki metali szlachetnych. Specjalista ds. Badań Klinicznych.

Publikacje

 1. Publikacje i doniesienia w latach 2009 -2012

 2. Publikacje w czasopismach naukowych

 3. 1. Borecki M., Korwin-Pawlowski M.L., Bebłowska M.,Szmidt M., Urbańska K., Kalenik J, Chudzian Ł, Szczepański Z., Kopczyński K., Szmidt J., Capillary microfluidic sensor for determining the most fertile period in cows, Acta Physica Polonica A, 118, 1093-1

 4. 2. Sikorska J., M. Szmidt, E. Sawosz Chwalibóg, T. Niemiec, M. Grodzik A. Chwalibog Can silver nanoparticles affect mineral content, structure and mechanical properties of chicken embryo’s bones? J. Anim. Feed Sci 19:286-291 2010 20 pkt

 5. 3. Sawosz E., M. Grodzik, P. Lisowski, L. Zwierzchowski, T. Niemiec, M. Zielińska, M. Szmidt, A. Chwalibog. Influence of hydrocolloids of Ag, Au and Ag/Cu alloy nanoparticles influence inflammatory state at transcriptional level. Bull. Vet. Inst. Pulawy 5

 6. 4. Niemiec T., Szmidt M., Sawosz E.,Grodzik M., Mitura K. The Effect of Diamond Nanoparticles on Redox and Immune Parameters in Rats. J. Nanosci. Nanotechnol. 11, 9072-9077, 2011 pkt 25

 7. 5. Niemiec T., Sikorska J., Harrison A., Szmidt M., Sawosz E., Wirth-Dzieciolowska E., Wilczak J., Pierzynowski S. J Physiol Pharmacol. 2011.62. 37-43. α-Ketoglutarate stabilizes redox homeostasis and improves arterial elasticity in aged mice 2011 25

 8. 6. Grodzik M., Sawosz E., Wierzbicki M., Orlowski P., Hotowy A., Niemiec T., Szmidt M., Mitura K., Chwalibog A. Nanoparticles of carbon allotropes inhibit glioblastoma multiforme angiogenesis in ovo. Int J Nanomedicine. 2011.6.3041-8 2011 40 pkt

 9. 7. Szmidt M., Urbańska K., Grodzik M., Orłowski P., Sawosz E., Wierzbicki M., Sysa P.: „Morphology of human Glioblastoma model cultured in ovo”, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 56: 261-266 2012 20 pkt

 10. 8. M. Borecki*1, M. Szmidt,2 M. Korwin Pawłowski,3 M. Bebłowska,1 T. Niemiec,2 P. Wrzosek1 A method for testing the quality of milk using optical capillaries. Photonic Letters of Poland vol. 1 (1), 37-39, 2009 7 pkt

 11. 9. Szmidt M., Niemiec T., Urbańska K., Bartyzel B.: Regulacja apoptozy w procesie przygotowania endometrium do menstruacji lub implantacji zarodka, Ginekologia polska, 81, 856-85, 2010 9 pkt

 12. 10. Urbańska K., Sokołowska J. Szmidt M., Grodzik M., Sysa P.: Glejak wielopostaciowy u psów. Życie Wet., 780-782, 10, 2011 4 pkt

 13. 11. Urbańska K., Szmidt M., Borecki M., Sysa P.: Zmienność parametrów wydzieliny dróg rodnych w przebiegu cyklu rujowego bydła ze szczególnym uwzględnieniem okresu płodnego, Życie Weterynaryjne 2011 4 pkt

 14. 12. Intelligent Photonic Sensors for Application in Decentralized Wastewater Systems . Michał Borecki, Michael L. Korwin – Pawlowski, Maria Beblowska, Jan Szmidt, Maciej Szmidt, Mariusz Duk, Kaja Urbańska and Andrzej Jakubowski. Książka Waste Water

 15. 13. Borecki M., Kozicki M., Szmidt J., Korwin-Pawlowski M.L., Szmidt M., Urbanska K., Sensing of the functional state of fertility of cows, monografia Sensrevices, IARIA ISBN: 978-1-61208-208-0, 2012 str.14-20 20pkt

 16. Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w języku obcym

 17. 1. Chwalibog A., Mitura S., Mitura K., Sawosz E., Niemiec T., Grodzik M., Szmidt M., Sokołowska A. 2009. Diamond nanoparticles affect development of embryonic muscles at molecular level. Proc. Int. Conference vacuum and plasma Surface Engineering VaPSE H

 18. 2. Mitura K., Mitura S., Sawosz E., Niemiec T., Sikorska J., Grodzik M., Chwalibog A., Szmidt M. 2009. Nanoparticles of diamond do not stimulate angiogenesis in chicken embryo model. Proc. 4th International Conference on Surfaces coating and nanostructur

 19. 3. T. Niemiec, M. Szmidt, E. Sawosz, M. Grodzik, K. Mitura, S. Mitura The influence of nanodiamond particles on rat health status. Proc. 4th International Conference on Surfaces coating and nanostructured materials 19-22 X 2009. Rome, Italy

 20. 4. Borecki M., Korwin-Pawlowski M.L., Bebłowska M., Szmidt M., Urbańska K., Kalenik J., Chudzian Ł., Szczepański Z., Szmidt J.: Capillary microfluidic sensors use in cow fertility diagnostics, The 4th Conference INTEGRATED OPTICS - SENSORS, SENSING STRUCT

 21. 5. Borecki M., Sawosz E., Szmidt M., Urbańska K., Sikorska J., Niemiec T., Bebłowska M., Korwin-Pawlowski M.L., Szmidt J.: Vaginal sample volume frontier for fertility sensing with optical capillary use, XXVIth IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web

 22. 6. Grodzik M., Sawosz E., Mitura S., Mitura K., Orłowski P., Szmidt M., Urbańska K.: Interaction of Diamond Powder with the Brain Cancer Cells, International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - Progress in Synthesis and Applications and 7th Diamond &

 23. 7. Mitura K., Szmidt M., Sikorska J., Sawosz E., Kruk A., Grodzik M, Niemiec T. Carbon synthetized by Chemical Vapor Deposition method enhances the activity of antioxidants. International Conferences; 5th Wide Bandgap Materials – progress in synthes

 24. 8. J. Sikorska, M. Szmidt, E. Sawosz, T. Niemiec, M. Grodzik, A. Chwalibog, The Affect of Silver Nanoparticles on Mineral Content, Structure and Mechanical Properties of Chicken Embryo's Bone. International Conferences; 5th Wide Bandgap Materials –

 25. 9. K. Mitura, A. Chwalibog, E. Sawosz, T. Niemiec, J. Sikorska, M. Grodzik, P. D. Thomsen, M. Szmidt, Nanoparticles of diamond do not stimulate angiogenesis in chicken embryo model. International Conferences; 5th Wide Bandgap Materials – progress in

 26. 10. E. Sawosz, K. Mitura, J. Szeliga, M. Grodzik, P. Orłowski, A. Chwalibog, M. Zielinska, T. Niemiec, J. Sikorska, M. Szmidt - Bio-interactions of Diamond Nanoparticles. International Conferences; 5th Wide Bandgap Materials – progress in synthesis

 27. 11. A. Chwalibog, E. Sawosz, S. Mitura, K. Mitura, P. D. Thomson, M. Grodzik, J. Grobelny, M. Szmidt, T. Niemiec, P. Orlowski, A. Sokolowska - Can Diamond and Noble Metals' Nanoparticles Affect Molecular Response of the Organism? International Conferences

 28. 12. M Grodzik, E Sawosz, M Wierzbicki, P Orlowski, A Hotowy, K Urbanska, M Szmidt, K Mitura, A Chwalibog. Effect of carbon nanoparticles on microenviroment of glioblastoma multiforme tumour cultured in ovo. BIT's 2nd Annual World Congress of NanoMedicine-

 29. 13. M Grodzik, E Sawosz, M Wierzbicki, P Orlowski, A Hotowy, K Urbanska, M Szmidt, K Mitura, A Chwalibog. Carbon nanoparticles inhibit angiogenesis in glioblastoma multiforme tumours. 6th International Conference on Surfaces, Coatings and NanoStructured M

 30. 14. Urbańska K., Sokołowska J., Szmidt M., Barszcz K., Wąsowicz M., Sysa P.: Proliferation and apoptotic activity of Glioblastoma multiforme on in ovo model – preliminary study, 37th European Congress of Cytology, organizator: Penta Ltd Izidora Kr

 31. 15. Borecki M., Korwin-Pawlowski M.L., Kozicki M., Szmidt J., Jakubowski A., Szmidt M., Urbańska K.: Sensing of the functional state of fertility of cows, The Sixth International Conference on Sensor Technologies and Applications SENSORCOMM 2012 , organiz

 32. 16. Urbańska K., Sokołowska J., Szmidt M., Barszcz K., Wąsowicz M., Sysa P.: Proliferation and apoptotic index of Glioblastoma multiforme on in ovo model, XXIXth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, organizator: Department of Vet

 33. Komunikaty, doniesienia, seminaria itp. w języku polskim

 34. 1. Sawosz E., Grodzik M., Lisowski P., Zwierzchowski L., Chwalibóg A., Niemiec T., Zielińska M., Szmidt M, 2009. Nanoczastki metali szlachetnych jako modulatory stanu zapalnego na poziomie molekularnym. Proc. III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2

 35. 2. T. Niemiec, Marlena Rupiewicz, Justyna Sikorska, Marta Grodzik, Witold Strużyński, Maciej Szmidt. Investigation of bioactivity of extracts from invertebrates. XXXIX Sesja Naukowa Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN n/t: "Żywieni

 36. 3. Urbańska K., Orłowski P., Grodzik M., Szmidt M. Sawosz E., Sysa P.: Wpływ nanocząstek srebra na wielokomórkowe sferoidy glejaka wielopostaciowego. V Krajowa Konferencja Nanotechnologii Nano2011, 03 – 07.07.2011, Gdańsk

 37. 4. Urbańska K., Grodzik M., Orłowski P., Szmidt M., Sawosz E., Wierzbicki M., Sysa P.: Struktura histologiczna glejaka wielopostaciowego otrzymanego w hodowli in ovo XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 23 – 24.09.2011, Kraków

 38. 5. Urbańska K., Ciołkowski M., Nitek S., Komarnitki J., Szmidt M., Grabiec A., Nałęcz-Nieniewska E., Bartyzel B.J.: Morfologia otworu wielkiego ptaków domowych i dziko żyjących – badania wstępne. XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, 23 

 39. 6. Ciołkowski M., Urbańska K., Malinowska A., Kloch A., Bakoń L., Nitek S., Komarnicki I., Krasucki K., Szmidt M., Dierzęcka M., Bartyzel B.J.: Anatomia kośćca głowy nornika północnego Microtus oeconomus P. w tomografii komputerowej. XXX Zjazd Polskiego T

 40. 7. Ciołkowski M., Bakoń L., Urbańska K., Nitek S., Komarnitki I., Krasucki K., Szmidt M., Dierzęcka M., Bartyzel B.J.: Zmiany pourazowe u kreta europejskiego Talpa europaea L. w wielorzędowej tomografii komputerowej – opis dwóch przypadków. XXX Zjaz

 41. 8. Urbańska K., Sokołowska J., Rąpała Ł., Trzeciak P., Duszewska A.M., Szmidt M., Sysa P.: Ekspresja białek Bax i Bcl-2 w komórkach glejaka wielopostaciowego na modelu in ovo, XIV Kongres PTNW, organizator: Wydział Medycyny Weterynaryjnej uniwersytetu Prz

 42. 9. Urbańska K., Sokołowska J., Rąpała Ł., Trzeciak P., Duszewska A.M., Szmidt M., Sysa P.: Aktywność proliferacyjna i apoptotyczna komórek glejaka wielopostaciowego na modelu in ovo, XIV Kongres PTNW, organizator: Wydział Medycyny Weterynaryjnej uniwersy