Pracownicy

Ewa Szlendak


dr

Ewa Szlendak

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Entomologii Stosowanej

+48 22 59 321 40Tytuły i stopnie:Tytuł magistra nauk biologicznych - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, 1978;

Stopień doktora nauk rolniczych - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ogrodniczy, 1986.Obiekt badań: rozkruszki, roztocze drapieżne, kleszcze;

Zakres badań: morfologia, rozwój, reprodukcja, dynamika populacji, preferencje pokarmowe.Badania prowadzone w Polsce:Udział w badaniach prowadzonych w Polsce, sponsorowanych przez United States Department of Agriculture- USDA (1976-1993):1/ Fg-Po-360: Effect of calcium imbalance on the development of common stored product arthropods;

2/ Fg-Po-104: Nonchemical control methods of stored product mites;

3/ Fg-Po-371: Ecology of insects attacking stored wheat and rice.Kierownik projektów badawczych (1999-2008):1/ Ocena skuteczności introdukcji drapieżnego roztocza Parasitus consanguineus (Oudemans et Voigts, 1904) w zwalczaniu ziemiórek i zadrowatych w pieczarkarniach (KBN);

2/ Wybór i rozprzestrzenianie grzybów przez roztocze przechowalniane (MNiSW);

3/ Ocena atrakcyjności przetworzonej technologicznie żywności dla rozkruszka mącznego (Acarus siro)(dotacja na badania własne).Doświadczenia naukowe zdobyte poza krajem:Staże naukowe:1/ Morfologia roztoczy przechowalnianych SEM. Central Science Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Slough, Berks, Wielka Brytania,(1986);

2/ Badania spermatogenezy Rhizopertha dominica (TEM); Stored Product Insects Research and Development Laboratory, Savannah, Georgia, USA,(1988);

3/ Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii kleszczy; Uczestnictwo w projekcie badawczym: U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases, grant AI-09556, USA, Institute of Arthropodology and Parasitology, Biology Department of Georgia Southern University, Statesboro, Georgia, USA (1989-91);

4/ An investigation of the potential for the interspecific transfer of acaricide resistance genes between species of the genus Acarus. East European Postdoctoral Fellowship funded jointly by The Royal Society and The Foreign and Commonwealth Office, Wielka Brytania, Central Science Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Slough, Berks, Wielka Brytania,(1994-95).Szkolenia:1/ Szkolenie: obsługa SEM. Central Science Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Slough, Berks, Wielka Brytania, (1986);

2/ International ESNA Training Course na temat wpływu promieniowania jonizującego na jakość przechowywanej żywności. Waageningen, Holandia,(1989);

3/ 11th International Course: Biology of Disease Vector, Ceske Budejovice, Czech Republic, with mini-symposium: Ticks and Tick-borne Diseases sponsored by: Howard Hughes Medical Institute WHO/TDR and Mac Arthur Foundation, (2001).

Publikacje

 1. Publikacje: Monografie:

 2. Szlendak E. 2008. Anatomia synganglionu Ixodes scapularis Say (Acari: Ixodidae) z uwzględnieniem rozmieszczenia wybranych grup komórek neurosekrecyjnych oraz przypuszczalna rola synganglionu w regulacji witelogenezy i syntezy ekdysteroidów. Wyd. SGGW. p

 3. Artykuły i rozdziały monografii:

 4. Szlendak E., Boczek J., Bruce W., Davis R. 1985. Effect of gamma-radiated males on egg production in Acarus siro. Florida Entomol. 68(2): 286-290.

 5. Szlendak E., Boczek J., Bruce W., Davis R. 1987. Effects of gamma radiation on spermatophore production and reception and subsequent fecundity and egg viability in Acarus siro L. (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 3: 33-44.

 6. Szlendak E., Davis R. 1989. The effects of fast electron radiation on the development of Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae). Appl. Radiat. Isot. 40(9): 807-811.

 7. Szlendak E., Boczek J., Bruce W. 1990. Effects of fast electrons on the reproductive biology of the grain mite Acarus siro (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 8: 223-231.

 8. Witaliński W., Szlendak E., Boczek J. 1990. Anatomy and ultrastructure of reproductive systems of Acarus siro (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 10: 1-31.

 9. Szlendak E., Kraszpulski P. 1991. Energy budget of the grain mite Acarus siro (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 10: 221-230.

 10. Szlendak E., Boczek J., Grabikowska W. 1991. Możliwości wykorzystania promieni jonizujących do zwalczania owadów. Post. Nauk Roln. 4/5/6/91:129-141.

 11. Boczek J., Szlendak E. 1992. Wpływ stresów roślinnych na porażenie roślin przez szkodniki. Post. Nauk Roln. 2/92: 3-17.

 12. Szklarzewicz T., Szlendak E., Boczek J., Biliński S. 1992. Oogenesis in the lesser grain borer Rhizopertha dominica (Fabricius) (Coleoptera: Bostrichidae). Int. J. Insect Morphol. Embryol. 21(1): 63-76.

 13. Szlendak E., Boczek J., Oliver, Jr., J. H. 1992. Effect of radiation on spermatogenesis in Acarus siro L. (Acari: Acaridae). J. econ. Entomol. 85(1): 162-167.

 14. Szlendak E, Oliver, Jr., J. H. 1992. Anatomy of synganglia including their neurosecretory regions in unfed, virgin female Ixodes scapularis Say (Acari: Ixodidae). J. Morphol. 213: 1-16.

 15. Szlendak E., Boczek J. 1992. Population development of the grain mite Acarus siro L. (Acari: Acaridae). Bull. Polish Acad. Sci. 40(1): 73-79.

 16. Szlendak E. 1995. Competitiveness of Acarus siro males treated by ionizing radiation. In: Kropczyńska D., Boczek J., Tomczyk A. (eds); The Acari Physiological and Ecological Aspects of Acari-Host Relationships, Wyd. Dabor: 657-663.

 17. Szlendak E. 1998. Contamination of farm stored cereals in Central Poland. Ann. Agricult. Sci., Series E - Plant Prot. 27(2/2): 27-32.

 18. Szlendak E. 1998. Influence of folic acid, methionine and riboflavin on population parameters of Tyrophagus putrescentiae (Schr.), Zesz. Nauk. ATR im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Ochr. Środ. 2; 214: 105-114.

 19. Szlendak E., Witul A. 1999. Próby wykorzystania roztoczy magazynowych: Acarus siro L., Tyrophagus putrescentiae (Schr.), Rhizoglyphus echinopus (F. et R.) jako potencjalnego pokarmu dla drapieżnego roztocza Amblyseius californicus (McGregor). Prog. Pl.

 20. Szlendak E. 2000. Population parameters of Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) on rice. J. Pl. Prot. Res. 40(3/4): 205-209.

 21. Szlendak E., Conyers C., Muggleton J., Thind B. 2000. Pirimiphos-methyl resistance in two stored product mites, Acarus siro and Acarus farris, as detected by filter paper bioassay and esterase activity assay. Exp. Appl. Acarol. 24: 45-54.

 22. Szlendak E., Lewandowski M. 2000. Elementy biologii Parasitus consanguineus (Oudemans et Voigts, 1904): Śmiertelność stadiów rozwojowych P. consanguineus żerujących na larwach muchówek. Prog. Pl. Prot./ Post. Ochr. Rośl. 40(2): 571-573.

 23. Szlendak E., Lewandowski. M. 2000. Parasitus consanguineus (Mesostigmata: Parasitidae), newly reported species of predatory mite occurring in Polish mushroom houses. Mat. XXVI Symp. Akarol.: Akarologia polska u progu XXI wieku, Kazimierz Dolny nad Wisłą,

 24. Szlendak E., Witul A. 2000. Ocena roztoczy przechowalnianych jako pokarmu dla drapieżnego roztocza Amblyseius californicus (McGregor). Mat. XXVI Symp. Akarol.: Akarologia polska u progu XXI wieku, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-26.10.1999, Wyd. SGGW: 352-3

 25. Szlendak E., Lewandowski M. 2002. Laboratory rearing of Parasitus consanguineus (Oudemans et Voigts, 1904) (Mesostigmata: Parasitidae). Postępy Polskiej Akarologii. Wyd. SGGW: 229-232.

 26. Lejbrandt E., Szlendak E. 2004. Borelioza z Lyme w województwie mazowieckim w 2003 roku. W: Buczek A., Błaszak Cz.(eds). Stawonogi interakcje pasożyt-żywiciel. Wyd. LIBER, Lublin: 193-200.

 27. Szlendak E., Szczesny W., Nowacka A. 2004. Metody ochrony przed roztoczami kurzu domowego stosowane przez studentów. W: Buczek A., Błaszak Cz.(eds). Stawonogi interakcje pasożyt-żywiciel. Wyd. LIBER, Lublin: 289-298.

 28. Boczek J. Szlendak E. 2005. Feromony kleszczy i innych roztoczy. W: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi. Różnorodność form i oddziaływań. Wyd. Koliber, Lublin, 2005: 69-76.

 29. Radzka N., Szlendak E. 2005. Some aspects of mating behavior in Acarus siro (Acari: Acaridae). Ann. Warsaw Agricult. Univ.- Horticult. Landsc. Architect. 26: 19-22, Wyd. SGGW.

 30. Szlendak E. 2006. Factors affecting sperm competition in stored product mites (Acari: Acaridae). Postępy Polskiej Akarologii. Wyd. SGGW: 411-413.

 31. Wakuliński W. Szlendak E. Boczek J. 2006. Relacje grzybów i roztoczy w przechowalni ziarna i zbóż. Post. Nauk Roln. 2/2006: 35-42.

 32. Boczek J., Szlendak E. 2006. Czynniki wpływające na płodność owadów i roztoczy. W: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Wyd. Koliber, Lublin, 2006: 21-30.

 33. Wakuliński W. Szlendak E. Boczek J. 2006. Relacje grzybów i roztoczy w przechowalni ziarna i zbóż. Post. Nauk Roln. 2/2006: 35-42.

 34. Szlendak E. 2006. Powiązania alergogennych roztoczy i grzybów. W: Buczek A., Błaszak Cz.(eds). Stawonogi. Znaczenie epidemiologiczne. Wyd. Koliber, Lublin, 2006: 249-254.

 35. Szlendak E. 2007. Preferencje pokarmowe roztoczy przechowalnianych. Post. Nauk Roln. 1/2007 326 (59): 105-113.

 36. Szlendak E. Wakuliński W, Boczek J. 2007. Preferencje roztoczy w wyborze ziarniaków pszenicy porażonych przez różne gatunki grzybów. Prog. Pl. Prot./ Post. Ochr. Rośl. 47(1): 141-145.

 37. Szlendak E, Wakuliński W., Boczek J., Domosławska A. 2008. Struktura jakościowa i ilościowa grzybów przenoszonych przez roztocze przechowalniane. Prog. Pl. Prot./ Post. Ochr. Rośl. 48(1): 146-149.

 38. Szlendak E., Lewandowski M. 2009. Development and reproductive capacity of the predatory mite Parasitus consanguineus (Acari: Parasitidae) reared on the larval stages of Megaselia halterata and Lycoriella ingenua. Exp. Appl. Acarol.(47): 285-292.

 39. Nowacka A. Szlendak E. 2011. Metody ochrony przed kleszczami stosowane przez studentów. W: Buczek A., Błaszak Cz. (eds). Stawonogi. Pasożyty człowieka i zwierząt. Wyd. Akapit, Lublin, 2011: 229-238.

 40. Szlendak E. 2013. Kleszcze (Acari: Ixodida) występujace w Polsce - jako wektory chorób. W: Buczek A.,Błaszak Cz. (eds). Stawonogi. Aspekty medyczne i weterynaryjne. Wyd. Koliber, Lublin: 187-205.