Pracownicy

Olga Szlachetka


dr inż.

Olga Szlachetka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

+48 22 59 351 10Wykształcenie

- doktor nauk technicznych, 2012, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie, dyscyplina: budownictwo

- magister inżynier, 2008,Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW w Warszawie, specjalność: konstrukcje budowlaneDydaktyka

- Mechanika Teoretyczna

-Wytrzymałość MateriałówObszar Naukowy

-termo-mechanika ośrodków warstwowychNagrody i wyróżnienia

- Stypendium w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza - stypendia dla doktorantów. (Poddziałanie 8.2.2 PO KL)

- Wyróżnienie-Nagroda REHAU w konkursie na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2007/2008

Publikacje

 1. Wągrowska M., Szlachetka O., (2016), Distribution of temperature in multicomponent functionally graded composites, Acta Sci. Polon., Ser. Architectura, 15 (1), str. 27-39

 2. Szlachetka O., Wągrowska M., Kamiński T., (2016) Badania termowizyjne budynku jako podstawa termomodernizacji, Inżynieria i Budownictwo, tom R.72, nr 4, str. 185-188

 3. Wągrowska M., Szlachetka O., (2016), Model tolerancyjnego uśredniania przewodnictwa ciepła w biperiodycznych kompozytach, w: Nowoczesne rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne oraz problemy eksploatacyjne dotyczące budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego

 4. Wągrowska M., Szlachetka O., (2016), Distribution of temperature in multicomponent multilayered composites, w: Continuous media with microstructure 2, egs. Albers B., Kuczma M. Springer International Publishing Switzerland, str. 199-214, doi: 10.1007/978-

 5. Jaworski J., Szlachetka O., Aguliera-Cortés L.A., (2015), Zastosowanie metody Rayleigh’a do obliczania pierwszej częstości drgań własnych słupów wspornikowych o zmiennym przekroju poprzecznym, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

 6. Jaworski J., Szlachetka O., (2015), Free vibration of cantilever beams of various cross-section, w: Dynamical systems: mechatronics and life sciences, eds. AwrajcewiczJ., Kaźmierczak M., Mrozowski J., Olejnik P., str. 237-248

 7. Woźniak Cz., Wągrowska M., Szlachetka O., (2015), On the tolerance modelling of heat conduction in functionally graded laminated media, Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 56 (2), str. 274-281. doi: 10.1134/S0021894415020133

 8. Szlachetka O., Wągrowska M., (2015), Przewodnictwo ciepła w wieloskładnikowych kompozytach wielowarstwowych, Materiały Kompozytowe, 2/2015, str. 27- 29

 9. Jaworski J., Szlachetka O., (2014), Drgania własne słupów w kształcie ściętego stożka, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 2014, T. 31, z. 61, nr 2, str. 33-42, doi: 10.7862/rb.2014.27

 10. Woźniak Cz., Wągrowska M., Szlachetka O., (2013), Effective heat conductivities in certain biperiodically stratified composites, Acta Scientiarum Polonorum, Seria Architectura, 12 (4), pp. 5-15

 11. Szlachetka O., (2012), Tolerance and asymptotic modelling for functionally graded heat conductors, w: Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie, red. Bzówka J., Wyd. Pol. Śląskiej, str. 205-220

 12. Szlachetka O., Wągrowska M., Woźniak Cz., (2012), A two-step asymptotic modelling of the heat conduction in a functionally graded stratified layer, Acta Scientiarum Polonorum, Seria Architectura, 11 (3), str. 3-9

 13. Szlachetka O., Wągrowska M., Witkowska-Dobrev J., Woźniak Cz., (2012), On the mass discretization approach to elastodynamics of periodically stratified composites, Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science, 4 (11), str. 143-

 14. Woźniak Cz., Wągrowska M., Szlachetka O., (2012) Asymptotic modelling and design of some microlayered functionally graded heat conductors, ZAMM, 92, Nr 10, str. 841-848, DOI: 10.1002/zamm.201100092

 15. Woźniak Cz., Wągrowska M., Szlachetka O., Witkowska-Dobrev J, (2012), Free vibrations of an unbounded periodically reinforced elastic layer [w:] Stability of Structures. XIII-th Symposium. Proceedings, red. Kowal-Michalska K., Mania R.J., Wyd. Kat. Wytrz.

 16. Szlachetka O., Wągrowska M., (2011), Efekt brzegowy w warstwowej przegrodzie o podłużnej gradacji własności, Acta Scientiarum Polonorum, Seria Architectura, 10 (3), str. 27-34

 17. Szlachetka O., (2011), Efekt brzegowy w zagadnieniu jednowymiarowego przewodnictwa ciepła przez grubościenną przegrodę warstwową w „Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa”, red. Bzówka J., Wyd. Pol. Śląskiej, str. 415-422

 18. Szlachetka O., Wągrowska M., (2010), Efekt warstwy brzegowej w warstwowej przegrodzie o poprzecznej gradacji własności, Acta Scientiarum Polonorum, Seria Architectura, 9 (4), str. 15-23

 19. Szlachetka O., (2009), Efektywność izolacji termicznej przegród zewnętrznych budynków. Możliwości wykorzystania elementów kompozytowych w „Wybrane zagadnienia z dziedziny budownictwa”, red. Wawrzynek A., Wyd. Pol. Śląskiej, str. 343-351

 20. Szlachetka O., (2008), Analiza porównawcza budynków tradycyjnych i pasywnych, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, Wyd. SGGW, 4(42), str. 190-199