Pracownicy

Izabela Szkopek


inż.

Izabela Szkopek

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

+48 22 59 351 01