Pracownicy

Joanna Szewczyk


Joanna Szewczyk

Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin