Pracownicy

Henryk Szeligowski


dr hab.

Henryk Szeligowski

Wydział Leśny

Katedra Hodowli Lasu

+48 46 874 91 24Zainteresowania badawcze i dydaktyczne:- szkółkarstwo leśne

- selekcja drzew i drzewostanów

- nasiennictwo

- hodowla lasu